В чест на своята 27-годишнина ложа „Сговор 92” отбеляза 100-годишнината от основаването на ложа „Сговор” 1919 г.

 

 

Бюлетин на ОВЛБ, април 2019 г.

(Репортажът се публикува със съкращения)

 

 

На 19 април 2019 г. ложа „Сговор 92”, проведе тържествена сбирка. Тя бе в чест на 27-годишнината от нейното основаване (22 януари 1992 г.) и посветена на 100-годишнината от инсталирането през 1919 г. на първата в България ложа, носеща името „Сговор”.

Основният акцент на проявата бе градежът 100 години от инсталирането на ложа „Сговор” 1919 година. За приемствеността в българското масонство”, който Майсторът на ложата брат Георги Балански изнесе.

С този пореден труд върху историята на българското масонство в периода до 1940 г. ложа „Сговор 92” отново доказа, че е създала творческа работилница с възможности за изследователска дейност, за задълбочени и аналитични градежи. Включително върху собствената си история.

Майсторът на ложата сподели, че на тази тема в „Сговор 92” са създадени редица авторски градежи, всеки от които, като начин на разработване и обем, многократно надхвърля възприетите норми и представи за обичаен градеж на ниво ложа. Те са публикувани в сп. „Зидарски преглед”, Бюлетин на ОВЛБ и на сайта на ОВЛБ. А сега вече и на сайта на „Сговор 92”. В част от тези публикации, към техния източник, „Сговор 92”, е добавено и името на Изследователската ложа Quatuor Coronati като жест на сътрудничество.

През януари т.г., по случай навършване на 27 години от основаване си, „Сговор 92” откри своя сайт в световната мрежа. В него има рубрика „Масонството у нас до 1940” с подрубрики за всяко от четирите водещи печатни издания на Великата ложа на България (1917 г.). Ложата разполага със собствен пълен архив на списанията. Въпрос на време е и този исторически капитал да бъде публикуван на сайта.

Официални гости на ритуалната сбирка бяха НУ Стар велик майстор брат Георги Крумов, МУ Втори велик надзорник брат К. К., МУ Велик оратор брат Борис Китанов, МУ Велик стражник брат Б. Ч., МУ Стар велик оратор брат Илия Кожухаров, МУ Стар велик оратор брат Михаил Димитров, МУ брат М. С., Майстор на ложа „Капитан Петко Войвода-Гарибалдиец” и Велик представител на Великата ложа на Сърбия в ОВЛБ, брат Г. Д., Майстор на ложа „Сила”, Старият майстор на ложа „София” брат Ч. Н.. Присъстваха също Почетният майстор на ложа „Сговор 92”  брат М. Ц., нейните стари майстори братята И. Б. и М. М., братя от други ложи.

Майсторът на ложата брат Георги Балански откри тържествената ритуална сбирка, поздрави гостите и изказа благодарност за участието им в юбилейната проява. Той подчерта, че „Без претенции за пряка приемственост, включително поради принадлежността ни към две масонски пространства – Франкофонското преди и Англосаксонското днес, на нашата ложа „Сговор” безспорно най-приляга да зачетем делото на нашите предци от „Сговор” 1919 г.

Наш синовен дълг е да почистим образа на техния градеж от патината на времето и идеологическите предразсъдъци. Да го съхраним и предадем на идващите след нас поколения масони със завещаните ни, осмислени от нас поуки и пример. Както и самите ние да се поучим от делото им.

Затова днес няма награждаване с медали за заслуги към нашата ложа, липсват плакети и значки. За сметка на това за всеки от участниците в сбирката сме подготвили новото, шесто поред издание на сборника с градежи на ложата с обем от 670 стр. с формàта и оформлението на списание. Той е най-представителната и съдържателна визитна картичка на ложата. Най-вече, ценно помагало за всеки брат, който се стреми към самоусъвършенстване по пътя на познанието. Част от тези градежи вече са публикувани  и на сайта на ложата ни, други очакват своя ред.”

След това той изнесе своя пространен градеж.

 

Изказвания по градежа направиха:

 

МУ Втори велик надзирател брат К. К.

„Благодаря за персоналната покана, ала и да не беше тя, аз пак щях да дойда. Защото темата е много интересна. Поднесен по този задълбочен, аналитичен и сравнителен начин градежът е достоен труд. Той има висока познавателна стойност за всеки от нас, бих казал за всички братя, които практикуваме Царственото изкуство. С това, което ти поднесе, уважаеми майсторе, по мое мнение, много деликатно съумя да представиш както историята, която трябва всеки от нас да познава, така и нейното тълкуване от съвременни масонски позиции. Не усетих ни най-малко да се търси приемственост, към която някои от нашите ложи залитнаха. Великата ложа в която имаме честта да членуваме и която ни обединява, ОВЛБ, е различна от ВЛБ от 1917 г. Това, което е общо между нас, което ни обединява, са масонските правила и начин на живот, практикуването на Царственото изкуство. Убеден съм, че градежът, който днес обогати познанията на присъстващите в храма, ще бъде полезно четиво за всички братя от ОВЛБ. Също така – пример за нашите ложи, които носят имената на ложи от българското масонство до 1940 г. Ще им помогне да направят своите анализи и изводи, изучавайки историята на своите предшественици от едноименните ложи. Това ще даде нов, съвременен и по-верен прочит на масонството по време на Третото българско масонство и преди него. Несъмнено ще позволи извличането на поуки, които биха били от полза за съвременното българско регулярно масонство.

Благодаря ти, Уважаеми майсторе, и те поздравявам още веднъж за твоя градеж.”

 

МУ Стар велик оратор брат Михаил Димитров

„Уважаеми майсторе, като благодаря за поканата, бих искал да кажа, че това, което ти извърши с градежа си днес, напълно съответства на моето убеждение, с което започва книгата ми, посветена на историята на ОВЛБ. Първите думи са: „Винаги съм твърдял че не може да се върви напред и нагоре, ако човек не знае миналото си. Така както дървото не би могло да оцелява без своите корени!” Ние сме длъжници на предците си, ала най-вече на самите себе си, защото знаем толкова малко за историята на българското масонство. Факт е, че не сме част от него – по стечение на различни обстоятелства. Това не пречи, длъжни сме да познаваме историята на българското масонство, защото историята учи. Благодаря за възможността да съм сред вас, братя, в прекрасната атмосфера, която цари в ръководената от теб, уважаеми майсторе, ложа.”

МУ брат Михаил Димитров дари своята книга „25 години Обединена велика ложа на България” с поздравителен текст към ложата.

 

МУ Велик оратор брат Борис Китанов

„Поздравявам ложата с този прекрасен празник, в който днес всички сме участници. Специално те поздравявам, Уважаеми майсторе братко Георги, че ти успя да продължиш делото на онези 12 първи мъже, които преди 100 години приеха Светлината в своята ложа „Сговор”. Поеха с увереност по своя нелек път, без да знаят, че един ден на България ще се наложи да ги забрави. Ти възстанови тяхното име, възстанови исторически тяхното дело. Щастлив съм да участвам в днешния празничен ритуал, да съм сред вас – също и затова, че преди 23 години започнах своя път в масонството именно от моята тогава и ваша ложа, от „Сговор”.

 

МУ Стар велик оратор брат Илия Кожухаров

Той „изказа благодарността си и даде висока оценка за обстоятелствения текст, който майсторът на ложата брат Георги поднесе.”

След това МУ брат Илия отговори на зададен му въпрос от МУ брат Борис Китанов, като представи историята, същността и значението на Световния парламент на религиите, чието първо заседание е било през 1893 г. в Чикаго, а последното – през 2018 г. в Торонто, Канада. Това уникално четиво е основната тема на сп. „Зидарски преглед”, кн. март 2019 г.

 

Брат Г. Д., майстор на ложа „Сила”

„Днес присъстваме на един ритуал, който е преди всичко празник на духа. Уважаемият майстор на ложа „Сговор”, която е нашата ложа-майка, ни представи една научна студия, едно обстоятелствено изследване на известното като Трето българско масонство – от неговото зараждане до Втората световна война. Макар и деликатно, направени бяха редица паралели между масонството отпреди 100 години и днес. Слушайки Уважаемия брат Георги, който ни зададе множество теми за сравнение между двете масонства, аз бях най-силно впечатлен от това, че нашите предци масони са били „каймака” на обществото – както е популярно да се казва. Съвременното днешно масонство наброява около 4000 братя. Бих казал, че и за нашето масонство важи същото определение. Огромната част от членовете ни са с висше образование, с висок интелект, висока мотивация и висок дух. Като организирани масони, ние не се ангажираме в политическия живот. Това е стародавна традиция на масонството. Като личности обаче, ние, масоните, сме влиятелна сила в общественото развитие.

Благодаря ти, Уважаеми братко Георги, че ни отвори по-широко очите за непознати факти и изводи от дейността на масонството отпреди столетие. Те обаче откриват пътя на доста теми за размисъл за днешния ден на масонството, неизбежно и за утрешния. Участието ни в днешната сбирка ще остави траен спомен за преживяното, за осмисляне на наученото.”

 

МУ брат М. С., майстор на ложа „Капитан Петков Войвода – Гарибалдиец”

„Обръщам се към всички присъстващи и най-вече към братята чираци и калфи. Братя, не се случва често да присъствате на такъв празник. В ложа, която е привлякла присъствието едновременно на трима велики оратори, един настоящ и двама стари. Уважаемият майстор на ложата, брат Жоро, изнесе обстоен аналитичен градеж, съдържащ много факти. Чрез него той ни направи съпричастни към част от историята на българското масонство отпреди столетие. Такива изчерпателни градежи са голяма рядкост. Навярно така биха отговорили и повечето от присъстващите тук гости. Затова бих искал специално да се обърна към братята велики оратори – по-често лично да участват на такива сбирки в ложите. Да спомагат в бъдеще, щото повече градежи, като днешния, да бъдат изнасяни и в останалите ложи от ОВЛБ. Да бъдат съпровождани със стойностни изказвания, каквито днес прозвучаха тук. Защото жажда за познание, особено у младите попълнения в братската верига, определено има.

Щастлив съм днес да присъствам на този прекрасен, запомнящ се празник в живота и дейността на съвременното масонство. Днес отдадохме почит и уважение към предците ни, с прочит на историята и от позициите на днешното регулярно масонство.

Благодаря още веднъж, че можах да присъствам на такъв страхотен ритуал. Гордея се, че съм член от над 5 години на ложа „Сговор 92”.

МУ брат М. С. поднесе в дар на ложата плакет със знака на ложа „Капитан Петко Войвода – Гарибалдиец”.

 

Преди да закрие ложата,  брат Георги Балански изрази благодарности към всеки от изказалите се гости. Накрая той представи накратко решението на ложа „Сговор 92” да учреди годишна стипендия в размер на 2300 лв. на доказал качествата си талантлив студент. Тя ще носи името на акад. Александър Теодоров-Балан – съосновател и първи ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Велик майстор на Великата ложа на България (1924-1927 г.).

Разработено от Creative Design Ltd.