За масонството

Честит Рожден ден на Обединената велика ложа на България!

  На 5 декември 1992 г. е основана първата регулярна велика ложа – Великата ложа на България. На тази дата е внесена Светлината в трите ложи-основателки на съвременното българско масонство: „Сговор“, „Заря“ и „Светлина“. Същият ден те…

Прочетете повече

Тържествено честване на 25-годишнината на ОВЛБ

      На 19 май 2018 г. Обединената велика ложа на България (ОВЛБ) тържествено отбеляза своята 25-годишнина и произтичащата от това 25-годишнина на регулярното масонство в България. Денят бе наситен с няколко прояви: посещение…

Прочетете повече

Възобновеното българско масонство след 1992 г.

    Настъпилите промени в обществено-политическата сфера след 1989 г. станаха основа за възобновяване на редица институции и структури от по-стари времена, в т.ч. и масонството. И така възобновеното българско масонство, след приспиването и последващото…

Прочетете повече

Харта на българското масонство

  Поело от дълбините на световните цивилизации властния повик за човешко усъвършенстване, прозряло исконната истина за бездната, стояща между величието на духовното и ежедневието на материалното, изпълнило се с прозрението за мъчително трудното съграждане и…

Прочетете повече

Фондация „Благотворителност и милосърдие” към ОВЛБ

    Извадка от Устава на Фондацията   ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА   Чл. 8. (1) Фондацията има следните цели: Развитие и утвърждаване на духовните ценности, чрез прояви на благотворителност и милосърдие, изразяващи се в подпомагане…

Прочетете повече

Свободното зидарство и обществото

  Политика на Обединената велика ложа на България Всеки член на ОВЛБ трябва ясно да разбира, че членството му не го освобождава от задължението да изпълнява отговорностите си към обществото, в което живее. Задължението на…

Прочетете повече

Какво представлява масонството

  Преди да пристъпим към съществото на горната тема, хубаво е да си припомним някои базисни неща, неща които са общодостъпни, но които къде от немарливост, къде от прекомерната ни заетост в напрегнатото ни ежедневие…

Прочетете повече

Стари задължения и правила

Произходът на масонството е романтично забулен в дълбините на възникването и развитието на човешката цивилизация. То е обвеяно от завладяващия ромон на притчи, легенди, алегории, символи и исторически реалности, което го прави още привлекателно за…

Прочетете повече

Основни принципи за признаване на велика ложа

    На 4 септември 1929 г. Обединената Велика ложа на Англия, по искане на своя Велик майстор, утвърждава списък от осем Основни принципа за признание на велика ложа, които стават основополагащи при определяне на…

Прочетете повече

Издания на ОВЛБ

  Едно от най-значимите постижения на Обединената велика ложа на България е създаването и развиването на издателска дейност – до момента предназначена предимно за ползване сред братството. За елитарна в духовен смисъл организация, целяща нравственото…

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.