Ложа „Сговор 92“ учреди стипендия на името на акад. Александър Теодоров-Балан и откри своя сайт в интернет

 

На 18 януари т.г. ложа „Сговор 92”  проведе своята първа за календарната 2019 година редовна сбирка с прием на търсещия Светлината брат И. Д.

Сбирката ще се запомни и с две събития с дълготрайна стойност и значение за ложата.

По случай 27 годишнината от основаването на „Сговор 92“ (22 януари 1992 г.),  ложата откри своя сайт в световната мрежа.

Той е създаден и се развива от майстора на ложата брат Георги Балански и секретаря брат Георги Иванов. Графичният проект и оформление са дело на Ваня Абаджиева. Тримата са творческият екип, създал и поддържащ сайта на Обединената велика ложа на България.

Към момента на откриването му в световната мрежа сайтът на „Сговор 92” стартира със 77 страници с професионално подготвени публикации – авторски градежи на братя от ложата, както и няколко публикации, съдържащи кратка уводна част и препратки към пълния текст, намиращ се на сайта на ОВЛБ.

През всички години на своя градеж и особено през последното десетилетие, ложа „Сговор 92” е заделяла и заделя голямо внимание на духовното израстване на своите братя. Съществено място в тази дейност заема разработването на градежи, чието изнасяне и обсъждане в храма в голяма степен определя интелектуалното ниво на работа в ложата. Ефективно допринася за неговото непрестанно издигане. За по-задълбоченото осмисляне на градежите, всеки от тях, полиграфично оформен и подходящо илюстриран, се изпраща поне седмица предварително на братята. Все по-честа практика е към основния градеж, да има допълнящи градежи от други братя, включително от майстора на ложата, които го допълват и доразвиват тематично.

Създаването на сайта на „Сговор 92” е резултат на близо 10 годишен труд по издирване и събиране на изнесените в ложата градежи в периода до 2008 г., а най-вече – на значителното активизиране през следващото десетилетие на този толкова важен за духовното израстване в ложата процес. В резултат на това и по случай своята 20-годишнина, чествана през декември 2012 г., ложата е издала на компактдиск първия „Сборник с градежи на „Сговор 92”, в който на 317 страници формат А4 са събрани 65 градежа, дело на 33 братя. Петото поред издание на Сборника с градежи, посветено на 25-годишнината от инсталирането и внасяне на Светлина в „Сговор 92” отбелязана през декември 2017 г., съдържа 601 страници – 125 градежа, дело на 50 братя. Към днешна дата, година по-късно, градежите в сборника са вече 138.

Периодично допълваният и издаван „Сборник с градежи на „Сговор 92” не само съхранява творческия продукт на ложата. Той е чудесно помагало за новоприетите братя. С лесно достъпната си дигитализирана информация, той е и добър справочник при разработката на нови градежи. Разпространяван и сред други ложи, сборникът прави труда на братята от „Сговор 92” достояние и на останалите братя от ОВЛБ.

Майсторът на ложата – брат Жоро Балански,  подчерта за читателите на Бюлетин на ОВЛБ, че създаването на новия сайт, чиято реална стойност е именно неговото съдържание, стана възможно благодарение на архива от градежи, съхранен в сборника на ложата. Откриването на сайта в световната мрежа предоставя нови, несравнимо по-големи възможности за популяризация на съграденото в ложата не само в средата на ложите от състава на ОВЛБ. Чрез сайта „Сговор 92” привнася своя скромен принос за популяризиране и разпространяване на идеите и философията на масонството сред широката общественост, стреми се да представя Свободното зидарство в неговата автентична светлина.

Поставено е впечатляващо начало, като сайтът тепърва ще бъде обогатяван и развиван, включително и с цел насочване на допълнителен приток от читатели към официалния сайт на ОВЛБ. Не на последно място, наличието на собствена, при това всепроникваща и широко достъпна електронна медия, несъмнено допълнително ще стимулира и ще спомогне за още по-високото издигане на интелектуалната дейност и разработки в ложата.

За Бюлетина на ОВЛБ Майсторът на ложата – Уважаемият брат Жоро, специално подчерта още, че с радост биха оказвали съдействие на други братски ложи, които желаят да създадат и развият свои сайтове.

Второто, още съвсем „топло‟ и важно събитие в живота на ложата, е решението за учредяване на стипендия за подпомагане и насърчаване развитието на особено талантливи студенти, по-стигнали открояващи се постижения в овладяването на науката.

Идеята за учредяване на стипендията се е родила на сбирката на 7 декември м.г., на която брат М. Б. е изнесъл градеж „Шест български открития, които промениха света”. Градежът е предизвикал изключително голям интерес и е пробудил силни родолюбиви чувства сред присъстващите. Те неизменно са доминирали в изказванията на десетте братя, горещо подкрепили градежа на брат М. Б. Неколцина са предложили, а останалите са подкрепили, градежът му да бъде предложен за публикуване в изданията на ОВЛБ.

От своя страна Майсторът на ложата – брат Георги Балански е изнесъл допълващ темата съградеж „Масонството и подкрепата на младите таланти на България”. В него са поставени редица актуални и болни въпроси за вниманието и подкрепата, които обществото и държавата оказват и полагат за подпомагане развитието на младите таланти на България, за тяхната пълноценна реализация.

Така, породена от двата градежа и тяхното обсъждане, е възникнала идеята и ложата е приела да учреди своя ежегодна стипендия за талантливи, доказали се в усвояването на знанията студенти.

По предложение на Почетния стар майстор Уважаемият  брат М. Ц., ложата е решила стипендията да носи името на акад. Александър Теодоров-Балан  – изтъкнат български учен, първи ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Велик майстор на Великата ложа на България (1924-1927 г.).

Стипендията е годишна, в размер на 2300 лв. като първата ще бъде присъдена за учебната 2019-2020 г. Още същият ден бяха събрани първите волни дарения в размер на 1450 лв.

 

Бюлетин на ОВЛБ, януари 2019 г.

(Публикува се със съкращения)

Разработено от Creative Design Ltd.