Световно масонство

Масонството – начин на живот

Тази брошура е създадена в помощ на мъжете над 21 г., които проявяват интерес към масонството, за да ги информира за движението с цел да им помогне да решат дали желаят да се кандидатират за…

Прочетете повече

Възникване на масонството

  „Не си въобразявай, че ще станеш истински масон, ако изучиш т.н. „занаят” или дори ако опознаеш нашите традиции. Масонството има своя история, своя литература, своя философия. Неговите алегории и традиции ще те научат на…

Прочетете повече

Ордени и обреди в масонството

Ордените и обредите са масонски структури, включващи една или повече от т.н. „допълнителни” (Additional), „присъюзни” (Allied) или степени „оттатък занаята” („Вeyond the craft”), подредени в определен ред и имащи завършена философска и ритуална конструкция. В…

Прочетете повече

Ритуали в масонството

  Ритуалите (1) представляват, най-общо казано, система от алегории, притчи, последователност на стъпки, знаци и т. нар. използвани за предаване на съдържанието на определена степен. Съществуват множество исторически утвърдили се ритуали за първите три степени…

Прочетете повече

Eрата на Просвещението, Буржоазната революция и английското масонство

    Михаил Димитров, Стар велик оратор на ОВЛБ, (Доклад, изнесен пред Международната конференция „Бъдещето на човечеството и масонската ценностна система“, София, 27. 10. 2012 г.)   Винаги съм твърдял, че факти, обстоятелства, явления, извадени…

Прочетете повече

Основни принципи за признаване на велика ложа

    На 4 септември 1929 г. Обединената Велика ложа на Англия, по искане на своя Велик майстор, утвърждава списък от осем Основни принципа за признание на велика ложа, които стават основополагащи при определяне на…

Прочетете повече

Стари задължения и правила

Произходът на масонството е романтично забулен в дълбините на възникването и развитието на човешката цивилизация. То е обвеяно от завладяващия ромон на притчи, легенди, алегории, символи и исторически реалности, което го прави още привлекателно за…

Прочетете повече

Ти майстор масон ли си?

  Братко, направихме опит, да ти дадем известна представа за естеството и целите на тази масонска степен. Да я разбереш, да живееш с помощта на силата, която тя може да ти даде, да вървиш напред,…

Прочетете повече

Римокатолическата църква и масонството

  „Виното е силно. По-силен е кралят. Най-силни са жените. Истината е над всичко” Надпис при „Колоната на чирака“, параклиса в Рослин.     Отношението на Църквата към масонството и особено след неговото официализиране през…

Прочетете повече

Младежко и студентско масонство

   Всички знаем, че масонството е братство с многовековна история и несъмнено – с многовековно бъдеще. Безспорен факт е, че камъните, на които ще разчитаме за строителството на това бъдеще – на масонството и на…

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.