Харта на българското масонство

 

harta-hi-res-ns1
Поело от дълбините на световните цивилизации властния повик за човешко усъвършенстване, прозряло исконната истина за бездната, стояща между величието на духовното и ежедневието на материалното, изпълнило се с прозрението за мъчително трудното съграждане и главоломно лесното рушене,заредило се с готовността да приема като свое изпитание всяко предизвикателство пред човешкия род,приело повелята да работи неизменно за тържеството на Красотата и Истината над бруталността и предразсъдъците по света, вслушало се в мъдростта за здравината на снопа пръчки праобраза на братската верига и слабостта на самотната клонка, преодоляло разломите от поспешния растеж, но и запомнило раните от паданията си в тях,понесло болката от ударите на общественото недоверие, но и съхранило се незасегнато от силата им,застанало като кордон около пиедестала на свободния дух, но и повелило си да вписва единствено със смирение всяка своя стъпка във Великото строителство на Всемира,

българското масонство, ведно с тривековното съвременно масонство,като декларира своята неизменна отдаденост към утвърждаване на неговите непреходни ценности в живота,
заявява, че: ……….

 

Виж пълния текст на публикацията на страницата на ОВЛБ.

 

Разработено от Creative Design Ltd.