Издания на ОВЛБ

 

Едно от най-значимите постижения на Обединената велика ложа на България е създаването и развиването на издателска дейност – до момента предназначена предимно за ползване сред братството. За елитарна в духовен смисъл организация, целяща нравственото усъвършенстване на своите членове, а в по-далечен план – и на обществото като цяло, е жизнена потребност осигуряването на стойностни издания с висока достоверност за историята, философията и същността на масонството с неговите алегории, символи и древни правила. Бързото разрастване на Обединената велика ложа на България поставя високи изисквания и към своевременното разпространяване на актуална информация, представяща живота и дейността на отделните ложи, както и на Великата ложа в национален и международен план.
Поради различни причини, родствени на „турбулентното“ развитие през първите години на възроденото българско масонство след 1992 г., първият опит за създаване на масонско списание е направен през 1997 г., когато е отпечатан брой 1 на „Светлина“ с редактор Димитър Недков. През 2003 г., под ръководството на Великия майстор Борислав Сарандев излизат два броя на списание с емблематичното за българското масонство име „Зидарски преглед“, а през есента на 2004 г. – и един трети брой под редакторската работа на брат П.С.

 

Същинското начало на редовната издателска дейност на ОВЛБ е положено през 2009 г., когато във вида, в който го познаваме и днес, излиза първият брой на „Зидарски преглед“ с главен редактор брат Илия Кожухаров, Велик оратор на ОВЛБ. През 2012-2913 три книжки на списанието излизат под редакцията на У брат Любчо Иванов.
Още първата книжка поставя високо летвата по отношение на съдържателното и полиграфическо качество на списанието, които съответстват и същевременно представят степента на развитие и зрялост на ОВЛБ, способстват за издигане на нейния международен и в страната ни авторитет. През годините „Зидарски преглед“ излиза с периодичност четири или две книжки годишно с обем до около 200 страници. Списанието е трибуна за популяризиране на най доброто, което твори съвременната масонска мисъл – от чирака до великия майстор и великите сановници. Място, където могат да утвърждават имената си бъдещите корифеи на масонската мисъл. „Зидарски преглед“ е непресъхващ извор на подбрани според темата на броя фрагменти и трудове на антични, средновековни и съвременни мислители. Списанието е незаменим източни на неостаряващо с времето познание и философска мъдрост……

 

Виж пълния текст на публикацията на страницата на ОВЛБ.

 

 

Разработено от Creative Design Ltd.