Какво представлява масонството

 

Преди да пристъпим към съществото на горната тема, хубаво е да си припомним някои базисни неща, неща които са общодостъпни, но които къде от немарливост, къде от прекомерната ни заетост в напрегнатото ни ежедневие не сме прочели, научили, и още по-важно – осмислили.

Михаил Димитров, Стар велик оратор на ОВЛБ

Михаил Димитров, Стар велик оратор на ОВЛБ

И така, нека започнем с извечния въпрос – „Кои сме ние?“ т. нар. свободни зидари или масони. Най-поетично философски и естетски на този въпрос отговаря брат Борис Китанов (1). Текстът беше публикуван на заглавната страница на уебсайта (предпоследната му редакция!) на Обединените велики ложи на Германия, което е допълнително признание за достойнството на написаното от нашия брат.

И все пак.
– Кои сме ние?;
– Какво е това свободно зидарство или масонство?;
– Защо вече повече от три столетия то съществува почти неизменно и привлича в редовете си милиони хора по целия свят, независимо от религията им, политическите им убеждения и расовата им принадлежност?

Има много отговори. Може би най-меродавен е този, който всеки дава сам за себе си!

Тук ще се спрем на някои важни и основополагащи неща, касаещи същността и принципите на масонството.

Един много синтезиран отговор на въпроса: Какво е свободно зидарство или масонство дава видният масон от по-стари времена – Алберт Пайк:

„…Ако всички хора винаги са се подчинявали от все сърце на благото и нежно учение на масонството, този свят щеше да е винаги Рай, докато нетърпимостта и гонението го правят Ад. Защото това е масонското кредо: вярвай, в безкрайната божествена доброта, мъдрост и справедливост; надявай се доброто да победи злото завинаги и истинната хармония да надделее в океана от хармония и дисхармония който бушува във Вселената; и бъди благотворителен, както самият Господ Бог е към безверието, грешките и глупостта на хората, щото ние всички сме едно голямо братство.“ (2)

Но да продължим нататък – масонството такова каквото се практикува вече три столетия под егидата на Обединената велика ложа на Англия е общество на свободни мъже, които болеят за моралните и духовни ценности (3).

Смисълът на масонството се внушава на членовете му чрез поредица от ритуални драматизации, които следват антични форми и използват обичайте и инструментите на старите каменоделци като алегорични средства…..

 

Виж пълния текст на публикацията на страницата на ОВЛБ.

 

Михаил Димитров, Стар велик оратор на ОВЛБ

Разработено от Creative Design Ltd.