Моето бъдеще на специалист – мечти, планове, реалност

 

Александра Заимова, студентка 3 курс, специалност „Българска филология“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Носителка на стипендията на името на акад. Александър Теодоров-Балан за учебната 2021 -2022 г.

 

 

Бъдещето е нещо, което тепърва предстои и още не се е случило. Именно защото не се е случило, всеки човек има планове за него. За да реализираш една своя мечта, в плановете ти непременно трябва да присъстват труд, дисциплина, упоритост и пр. Основната тема на това есе е именно моето бъдеще, по-конкретно моето бъдеще на специалист. В следващите редове ще опиша мечтите и плановете си, свързани с бъдещата ми професия.

Моята мечта е не само да завърша успешно, но и да се реализирам като учител. Всеки път, когато чуя тази дума, в главата ми изникват все едни и същи представи. Представи, свързани с положителни качества, които, според мен, трябва да има един учител: правилен подход, усет, добро отношение, толерантност и преди всичко умение да създаде силна и пълноценна връзка със своите ученици. Когато си представя момента, в който ще стоя на бюрото и в мен ще са вперени всички погледи, трепет изпълва душата ми. И със сигурност знам, че ще направя всичко възможно, за да бъда добър учител. Мечтата ми е, когато си спомнят за ученическите си години, учениците ми да се усмихват и в главата им да изникват хубави спомени.

Сега нека преминем към плановете. Моите желания са насочени главно към развитие на учениците в различни области. Плановете ми са няколко.

Първо, искам да създам чувство на обич към езика и ученето. Искам да събудя у тях жаждата за нови знания, като не налагам насила мои собствени виждания и разбирания. Не налагайки това, целя те да се научат да разсъждават сами и да изказват своето мнение, обосновавайки се с аргументи (което умение ще им е необходимо занапред, за да може, когато ги питат нещо, да разбират въпроса и да знаят как да отговорят).

Второ, искам да ги науча на труд, постоянство и дисциплина. Тези три качества, взети заедно, са гаранция за успех не само в училище, а и в живота. Веднъж изграден, този навик става изключително ефективен в изпълняването на всяка задача.

Трето, плановете ми включват изграждане на комуникативни умения (изключително необходими в съвременния свят). С голямо търпение и постоянство, от една страна и желание, от друга, ще развием увереност за говорене пред публика. Искам да се чувстват сигурни в себе си и да НЕ се смятат за непълноценни и неможещи.

Четвърто, планирам да ги науча да бъдат в крак с настъпващите промени около тях. Да бъдат винаги ДОБРЕ информирани, да четат, да питат, да се интересуват, да мислят правилно, да не се поддават на манипулация. Манипулират се неинформираните хора. Не искам моите ученици да бъдат сред тях. Когато се интересуват от нещо, да знаят къде да го потърсят, да откриват нови възможности и да ги реализират в своя полза.

Пето, да бъдат толерантни към различните, да сведем до минимум ситуации на подигравки, присмивания, шеги и пр. Всеки ученик трябва да бъде уважаван от другите и с нищо не е по-различен от останалите. Това може да се осъществи не само в клас. Честите пътувания до нови места в и извън България ще допринесе за развитието на общата култура и ще предразположи учениците към научаване и приемане на традициите, нравите и обичаите на другите народи. Срещата с различни етноси ще бъде полезна и в посока благотворителност и помощ за по-слабите. Преди всичко сме хора, искам учениците ми да бъдат добри и да може да се разчита на тях. Така и аз ще бъда спокойна, че не просто съм си преподала урока, а и съм създала и развила ценности у тях.

Шесто, но не и по важност, искам да ги науча да споделят, да не крият проблемите си, а да търсят решението им. Дали ще е с мен, дали ще е с друг учител или директор, няма значение. Просто искам да знаят, че винаги има изход от каквато и да е ситуация и това да я споделят ще реши 50% от проблема. Искам да усещат, че винаги ще има някой, на когото да разчитат и че това не е края на света, както често си мислят тийнейджърите. Споделянето на проблема е ключов елемент в изграждането на здрава психика при учениците. Учител=приятел=просветител=спасител.

В годините си на обучение (които продължават и до ден днешен) съм се нагледала на какви ли не методи на преподаване, колкото добри, толкова и лоши. Добрите учители вдъхновяват, сияят, зареждат с положителна енергия, мотивират, изискват. Лошите обратно-губят доверието на своите ученици, а липсата на интерес по време на часа е нещо нормално при тях. В най-лошия случай има и такива, които всяват страх и неувереност у ученика, като най-често той започва да мрази определения учебен предмет, защото го свързва с лошото държание на учителя. Тази професия е призвание и не всеки може да се реализира като такъв. Ако не усещаш силното желание да преподаваш, и за двете страни ще бъде по-лесно да се откажеш още сега.

За да избегна това, аз реших да измисля няколко въпроса, всеки със свободен отговор и да ги задам на учениците от различните класове. Да си призная, някои отговори ме учудиха, в положителен аспект, разбира се. Анкетата с въпросите е пред Вас, при интерес може да я разгледате. Аз само ще опиша каква е нейната цел и за какво смятам да я използвам. Целта ми е в началото на всяка учебна година да предоставям анкетата за попълване. Отговорите ще бъдат само в моя полза. Искам да бъда в крак с учениците, а не да диктувам едни и същи уроци в продължение на 30 години и нито веднъж да не променя начина си на преподаване. Анкетата казва всичко. Понеже бяха анкетирани много ученици, ако трябваше да Ви изпратя всички отговори, щеше да се натрупа купчина от листи, затова реших да ги обобщя, а най-интересните ще представя тук. Те са именно: създаване на безплатно приложение от МОН за слушане на уроци, час за психично здраве, насочване на вниманието към техните интереси, без прояви на разделение на ученици, приятелски отношение между учител и ученик, повече примери, снимки, видеа. Чрез тази анкета аз разбирам какво искат учениците, какво им харесва и какво не им харесва в училище, кои са силните им страни и как да ги използваме в тяхното развитие, дава ми възможност за по-добра индивидуална работа с всеки отделен ученик, разбирам какво очакват те от мен и получавам нови идеи за разнообразяване на часа.

Учебният процес е двустранен. Работата не идва само от учителя. Чрез анкетата аз получавам реална обратна връзка, което, според мен, е в основата на учителската професия. Аз не искам просто ученици, които записват това, което им диктувам. Искам мислещи, развиващи се, успешни млади хора. Силно вярвам, че ще го постигна!

 

ВЪПРОСИ:

 1. Какви качества търсят учениците в един учител?
 2. Кои са силните ти и слаби качества като ученик?
 3. Кои са най-големите пропуски в образователната система (преподаване, учебни програми, учебници) според теб?
 4. Какви са препоръките ти към мен като твой учител?
 5. По какъв начин най-лесно възприемаш и научаваш нова информация?
 6. Кое най-много отвлича вниманието на учениците?
 7. Ще бъде ли по-лесно и интересно научаването на нови знания, ако включим мобилното ти устройство в процеса на обучение?
 8. Как би използвал своето мобилно устройство, за да подобриш качеството си на обучение? Има ли точно определени приложения, които използваш? Предложи нови идеи за разнообразяване на часа.
 9. Като какъв ученик се определяш? Осъзнаваш ли, че обучението е двустранен процес, а не само работа на учителя?

 

ОТГОВОРИ:

 1. Търпение, съвременни възгледи, хладнокръвие, желание, топло отношение, подход, толерантност, добър, умен.
 2. Силни: оправност, лидерски качества, адаптация, отговорен съм към учебния процес, уважавам учителите, упоритост към поставените задачи, учене наизуст Слаби: оставям всичко за последния момент, слаба концентрация в час, притеснявам се, когато ми направят забележка и когато ме оценят по-слабо, не мога да се доверя напълно към даден учител, притеснителна съм към целият процес на обучение (оценка, отношение на учител), неуверена съм.
 3. Трябва да има час за психично здраве (това е мнение на ученичка от 6 клас!!) Прекалено много излишен и ненужен материал, усложнен език в уроците. Учителите не умеят да изграждат приятелски отношения с учениците.
 4. Препоръки: да бъде креативен, да създава нови начини за преподаване, Да няма разделение, да се държи еднакво с всички, да ни разбират, да правят компромиси , „Не губи търпението си“. „Възприемай ме като твой приятел и ми имай доверие.“ Да бъде, на първо място, приятелски настроен към учениците, да набляга на разговори от ежедневието, които учат на чисто истинските неща от живота, да дава сигурност, че винаги ще бъде насреща, да дава нужната свобода на учениците, да обогатява ученика с факти по темите, които го интересуват, да обръща повече внимание на това какво му харесва.
 5. Когато ми се обясни добре с примери от реалния живот; като ми се разказва; когато чета и си представям; логическа памет, правя връзки; съкратени планове с най-важното, с точки и подточки.
 6. Телефонът и това, което се случва през прозореца, съученика ми.
 7. Да, защото учениците ги използват непрестанно и непрекъснато в тяхното ежедневие.
 8. С повече примери и снимки, които да визуализират това, което се учи. По биология учим за амеби и ще е добре да ги видим на клипче как се движат. Уроци на открито, презентации. Интерактивни дъски, урокът да започне по необичаен начин (чрез забавна история или игра). Да се пуска приятна музика за фон. Да се дава възможност на учениците те да говорят за себе си и нещата, които ги вълнуват, да споделят опит и думата да бъде повече тяхна. Учителят да преподава с удоволствие, а не по задължение и да не се стреми да „избяга“ набързо към другия час. Приложения, които използват: Youtube, tik-tok, ucha. se.
  Няма да е зле да се направи специално приложение от МОН. Приложението да е безплатно, така ще мога да слушам урока от слушалките докато разхождам кучето си.
 9. Определям се като отговорен и добър ученик. Не правя бели, рядко се карам с учителите.

Разработено от Creative Design Ltd.