Александра Заимова е поредната носителката на стипендията на името на акад. Александър Теодоров-Балан

 

 

Александра Заимова, студентка 3 курс, сп. „Българска филология“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, спечели стипендията за учебната 2021 – 2022 г.

Стипендията, в размер на 2300 лв., е учредена от братята в ложа „Сговор 92“през 2019 г. с цел да стимулира професионалното израстване на доказали качествата си млади таланти сред студентите в специалностите „Български език и литература“, „Славистика“ и други сродни на тях. Носеща името на съоснователя и първи ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, акад. Александър Теодоров-Балан, стипендията е скромен принос в усилията за повишаване на грамотността и образоваността сред младите хора, за опазване чистотата на българския език. За това е необходимо издигане авторитета и  признанието на учителската професия, привличане в нея и подпомагане развитието на млади хора, способни да разпръскват светлината на познанието и грижовната любов към родния ни език.

Както и досега, организацията по разгласяване сред висшите учебни заведения в страната, събирането и обработването на заявките на кандидатите, бе извършена от фондация „Еврика“, според условията за целево дарение от група физически лица.

За втора поредна година наложеното в страната извънредно положение поради пандемията COVID-19, не позволи традиционното провеждане на тържествена церемония за връчване на годишните стипендии на фондация „Еврика“.

 

Александра Заимова спечели стипендията при много силна конкуренция сред четири претендентки, достигнали до финалния кръг за оценка на кандидатите. Класиралата я на първо място комплексна оценка обхваща постиженията й в усвояване на знанията през първите две години на нейното следване, както и успешното й представяне на различни извън учебни проява, сред които:

  • Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“, на който получава първата награда в раздел „Проза“, при възрастова група IX-XII клас, 2018 г.
  • Лауреат е от Националната олимпиада по гражданско образование, 2018 – 2019 г.;
  • Отличена е с първо място на Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, 2018 г. и др.

В общата оценка силно натежа и нейното мотивационно писмо – есе „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове, реалност“. В него тя формулира шест основни направления в бъдещата си педагогическа работа с учениците и тяхното възпитание за достойни български и на света граждани.

 

Тя заявява:

Моята мечта е не само да завърша успешно, но и да се реализирам като учител. Всеки път, когато чуя тази дума, в главата ми изникват все едни и същи представи. Представи, свързани с положителни качества, които, според мен, трябва да има един учител: правилен подход, усет, добро отношение, толерантност и преди всичко умение да създаде силна и пълноценна връзка със своите ученици. Когато си представя момента, в който ще стоя на бюрото и в мен ще са вперени всички погледи, трепет изпълва душата ми. И със сигурност знам, че ще направя всичко възможно, за да бъда добър учител. Мечтата ми е, когато си спомнят за ученическите си години, учениците ми да се усмихват и в главата им да изникват хубави спомени.“

 

В писмо до дарителите тя написа:

„Благодаря на дарителите, които предоставяте тази стипендия на млади хора като нас. Вие сте сила, подкрепа и вдъхновение! Благодарение на вас всеки може да повярва в себе си и възможностите си. Не спирайте да правите това, в което сте най-добри, то има смисъл и се цени!“

Поздрави, 

Александра Заимова 

Разработено от Creative Design Ltd.