Елка Петрова е първата носителка на стипендията на името на акад. Александър Теодоров-Балан

 

Елка Петрова, студентка V курс, специалност „Славистика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, стана първата носителка на стипендията на името на акад. Александър Теодоров-Балан.

Годишната стипендия в размер на 2300 лв. бе учредена от ложа „Сговор 92“ в началото на 2019 г. като израз на желанието на братята за оказване на подкрепа в развитието на особено талантливи млади хора, доказали по безспорен начин качества си при овладяване на науката.

Акад. Кирил Боянов, председател на Съвета на фондация „Еврика“, връчва на Елка Петрова удостоверението за спечелената от нея стипендия.

Елка Петрова завършва четвърти курс с успех 6,00, а средният й успех от четирите години следване е 5,92.

Тя е носител на 19 отличия за участия в международни и национални олимпиади, конкурси и конференции. Автор и съавтор е на 13 публикации с научен принос, има 19 участия в международни и национални научни конференция и форуми.

Досега!

 

Елка Петрова получи своето удостоверение в рамките на тържествената церемония за връчване на стипендиите на фондация „Еврика“ за учебната 2019-2020 г. Тя се проведе на 12.12.2019 г. в Националния политехнически музей в София. Сертификатите бяха връчени от акад. Кирил Боянов – председател на Съвета на фондация „Еврика“. Гости на тържеството бяха: Валентина Танева – съветник на Президента на Република България, проф. Иван Димов – съветник на Министъра на образованието и науката, проф. Виктор Златков – ректор на МУ – София, проф. Ренета Божанкова – зам. ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“, доц. Д-р Росица Давидова – зам. ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски“, декани и зам. декани от университетите на стипендиантите, членове на специализираните комисии за определяне на стипендиантите, членове на Съвета на фондация „Еврика“, дарители, общественици от партньорски организации и представители на студентски съвети.

 

 

Как се роди стипендията на името на Александър Теодоров-Балан

Учредяването на стипендията има, така да се каже, своята романтична предистория, родена от дългогодишния опит и впечатления на двама братя от ложата при участието им като ИТ експерти в една от комисиите за ежегодно определяне на стипендиантите на фондация „Еврика“ за постижения по информатика, математика и физика.

На 7 декември 2018 г. брат Милчо Б., майстор в ложата, изнесе градеж на тема „Шест български открития, които промениха света” , с добавка от друг майстор – Мирослав Иванов.

Темата бе допълнена и доразвита от майстора на ложата брат Георги, който изнесе градежа „Масонството и подкрепата на младите таланти на България”. В резултат на въодушевено, преливащо от родолюбие обсъждане на тези градежи, по предложение на брат Милчо Б., ложата единодушно реши да учреди своя стипендия.

За нейното разгласяване, събиране и обработване на заявките на кандидатите, за   тържественото връчване на удостоверенията за спечелените стипендии, група физически лица, потърсихме помощта на фондация „Еврика“, на което нейното ръководство откликна. При спазване на условията за дарителство към и чрез фондация „Еврика“, бе сключен договор за учредяване на  нова стипендия по целево дарение, направено поотделно от няколко физически лица. Изразяваме за пореден път своята благодарност към Фондацията, защото не набирането на средствата, а откриването на най-достойните в национален мащаб за получаване на стипендията, широкото огласяване на техните резултати и популяризиране на примера им сред младите хора, е от решаващо значение за ефекта от тази дарителска дейност.

Стипендиантите на фондация „Еврика“ за учебната 2019-2020 г. Сред които е и Елка Петров, носителка на учредената от „Сговор 92“ стипендия на името на акад. Александър Теодоров-Балан

Фондация „Еврика“ има огромен опит в това благородно дело. В продължение на 30 години поред Фондацията връчва стипендии на внимателно подбрани измежду най-открояващите се млади български таланти – студенти и ученици, носители на медали от световни олимпиади.

Братята от „Сговор 92“ решиха учредената от тях стипендия да бъде насочена за подпомагане на млади таланти с постижения при овладяване на типично хуманитарни науки и по-специално в областта на „Българския език и литература“, „Славистика“ и други сходни специалности.

Този избор не е случаен, защото от икономическата криза, да се надяваме, рано или късно, страната ни ще излезе. Значително по-големият проблем обаче е в това, как ще преодолеем разрухата в нравствеността на обществото, каква ценностна система, какви идеали ще окрилят и ръководят младите поколения в техния житейски път. Проблеми, към които зидарското братство, като „най-отбрана част от обществото“ не може да остане безучастно.

Заплаха за ерозиране на националната ни идентичност се крие и в нехайното отношение към българския език. Той е подложен на агресивно, безконтролно, може би и безвъзвратно затлачване с ненужни чуждици. Безнаказано бива „обогатяван“ дори и с думи, които доскоро се възприемаха като неприлични и дори вулгарни. Да не говорим за безразборното самодейно и безотговорно, по-точно неграмотно, привнасяне в българския правопис на практиката съществителни нарицателни имена да бъдат окичвани  с главна начална буква.

Всичко това придава допълнителен смисъл на решението стипендията да носи името на на акад. Александър Теодоров-Балан.

Той е един от съоснователите и първи ректор на СУ „Св. Климент Охридски“. Бил е още два мандата ректор на Университета, два пъти декан на Историко-филологическия факултет и многократен ръководител на катедрата по българска и славянска литература. Проф. Балан е ръководител и преподавател, създал цяла плеяда български езиковеди, учен, с огромен принос за проучване, обогатяване, развитие и опазване чистотата на българския език. Бил е също така и Велик майстор на Великата ложа на България (1924-1927 г.) с признат, голям принос за духовното изграждане на Великата ложа и българското масонство в годините до 1940.

Проф. Александър Теодоров-Балан е добре известен и с борбата си за съхраняване на националното самосъзнание и идентичност чрез опазване на чистотата на българския език. В „Книга за мене си“, той заявява, че навлизането в езика ни на чужди думи е

„…естествена последица от културно общуване с други народи.“ Но също така заявява, че:

„Право е на всяка народностна книжнина и дълг е на нейните работници и творци да се гонят чужди думи, дошли от чуждопоклонство или от немощно незнание“.

Преди близо столетие проф. Балан пише статия с красноречивото заглавие: „Вестникари и книжевници, мислете по български”.

Той е автор на над 900 книги и други научни публикации. Проф. Балан „изковава“ немалко думи и фрази, които навлизат и трайно се утвърждават в българския език, като: „възглед“, „гледище“, „дейност“, „заплаха“, „излет“, „излетник“, „съгласно с…“, „летовище“, „общувам“, „поява“, „предимство“, „становище“, „съвпадеж“, „творба“, „украса“, „усет“, „верски“, „хижа“, „въз основа на…“, „влияние върху…“ и много други.

Въз основа на сключения договор между  фондация „Еврика“ и групата физически лица, извършили целевото дарение, новоучредената стипендия бе разгласена сред всички университети у нас с подходящ образователен профил, заявките на кандидатите бяха обработени и класирани според утвърдената от десетилетия, добре работеща, система за подбор на фондация „Еврика“. Въз основа на тези документи, окончателният избор на носителя на стипендията бе извършен от комисия, избрана измежду дарителите.

Официалното връчване на стипендията бе извършено на тържествена церемония заедно с всички стипендии на фондация „Еврика“.

С това ложа „Сговор 92“ положи началото на една благородна традиция, която ще се стреми да развива и в бъдеще. Спомоществователна дейност в подкрепа на най-талантливите и доказали се в овладяването на науката български младежи. В подкрепа на бъдещето на нацията ни.

Вече започна набирането на средства за следващата стипендия на ложата за учебната 2020-2021 г. В зависимост от събраните средства, ложата може да учреди и повече от една стипендии.

Вярваме, че примерът на „Сговор 92“, ще намери следовници сред зидарското ни братство. А защо не и Обединената велика ложа на България да намери начин да запише името си в историята като благодетел, своеобразен ктитор, на българското образование? Нека дадем своята масонска лепта за бъдещето на България.

 

Георги Балански, Велик втори надзирател на ОВЛБ,

Стар майстор на ложа „Сговор 92“

Изследователска ложа Quatuor Coronati

 

Разработено от Creative Design Ltd.