Дамски сестрински организации

 

 

Скъпи и обичани братя,

След градежа си за младежкото масонство, в който разказах за пристроечните масонски структури, насочени към младежи, естествено продължение е да разкажа и за дамите и техните сестрински организации, вдъхновени и повлияни от масонството. Наскоро, към темата ме подтикнаха размисли, свързани с факта, че именно дама е първият избран стипендиант на „Сговор 92“ и нашата прекрасна инициатива – стипендията „Александър Теодоров – Балан“. Мислех много за възможностите както стипендиантките, така и жените и дъщерите на масоните да имат достъп не само до някои социални активности на братството, но и да бъдат пълноправни членове на собствени организации, вдъхновени от масонството и неговите идеали. В този градеж ще се опитам да представя световния опит в тази сфера.

 

На първо място е важно да отдадем уважението си на т. нар. „сестри“, тоест житейските спътнички на братята-масони, които са от безкрайна важност както за битието ни, така и за осигуряване на необходимата подкрепа за пътят и работата ни на Великия градеж. Самият термин „сестри“ ги поставя още по-близо до задругата, като показва равното им положение спрямо братята. Друг е въпросът до колко този термин е правилен. Старият велик майстор на ОВЛБ  Григорий Вазов  определя „дамите“ като по-правилен термин за назоваване спътниците на братята. Така е прието и в англоезичния свят – „Mason’s lady“ – дама, е използваният термин и обръщение. Въпреки огромното им и безспорно значение за всички нас, в този градеж няма да разглеждам тяхната роля като спътници на братята, а ще представя евентуални възможности по които те, със своя собствен труд и заслуги да участват в сестрински организации.

 

Предмет на този градеж в никакъв случай не са и така наречените „женско масонство“ и „ко-масонство“ и няма за цел да разглежда дамите като потенциални членове на масонски ложи. Повечето от организациите, които ще представя са отворени за масони и техни жени-родственици, тоест са смесени, но има и няколко, които са специално отредени за жени.

 

Най-известните международни сестрински ордени, повлияни от масонството, без да претендират да са такова са следните:

 

  1. Орден на източната звезда (Order of the Eastern Star)

На първо място по големина, популярност и разпознаваемост по света е международният „Орден на източната звезда“ (Order of the Eastern Star) – смесена организация, в която могат да членуват мъже-майстори масони и техните близки родственички (съпруги, майки, сестри и дъщери). Орденът води началото си в Мисисипи, САЩ от 1850 година, като е признат за пристроечна структура от Великите ложи на различните щати през 1873 година. Към момента Източна звезда има над 10 000 шапитъра и над 500 000 членове в общо над 20 държави, включително в нашата съседка Румъния. Интересно е да се посочи, че въпреки първоначалната идея за общество на масони и техните близки жени, организацията вече приема и жени, без родствени връзки в масонството, стига да са преминали през някоя от приетите девически организации (Дъщерите на Йов или Момичетата на дъгата). Орденът базира ритуалите си на Библейски притчи, но въпреки това е отворена за хора от всички вероизповедания. Символът им е пет-лъчева звезда. Петте лъча представляват човекът – глава, две ръце и два крака, като в средата се намира олтарът с отворена Библия. Олтарът символизира светлината като основа за човека. Уроците на ордена са въплатени в библейски героини: Адах (дъщерята на Йефтай от Книга на съдиите), символизираща урока за почит и послушание към Господ, Рут – урока за честта и справедливостта, Естер – урока за лоялността към семейство и приятели, Марта – урока за вярата и Електа (избраната жена от Второто послание на Йоан) – урока за благотворителността и грижите. Орденът е известен с голямата си благотворителна дейност, като част от инициативите са в областта на медицинските проучвания (за Болест на Алцхаймер, диабет и астма в детска възраст), както и в подпомагането на младежи, чрез стипендиантски програми за студенти в областта на Теологията и Религиозната музика.

 

  1. Орденът на белия олтар на Йерусалим (Order of the White Shrine of Jerusalem)

Орденът на белия олтар също води началото си от XIX век, като първата сбирка се е провела през 1894 година в Илинойс, САЩ. Ритуалите и традициите на Ордена са изцяло базирани на раждането, живота и смъртта на Исус Христос. Белият цвят е основен, като символизира чистотата в живота на Исус. Орденът, също като Източна звезда е смесен, като мъже-майстори и техни жени-родственици могат да се присъединят. Изискване е кандидатите да бъдат вярващи християни, приемащи Исус за спасител на света. Степента на която се работи е само една, като инициацията превежда кандидата през житейския път на Исус от раждането до смъртта му. Дейностите са в три насоки: Духовна, Братска и Благотворителна, като и трите са базирани на радостта и ценностите предавани от Новия завет. Интересно е да се отбележи, че въпреки, че членството е ограничено до масони и техни жени-родственици, организацията е насочена към външния свят, като разпространява ученията на Исус и бенефициенти на благотворителния й фонд са както членове, така и нуждаещи се извън Ордена.

 

  1. Орденът на Амаранта (Order of the Amaranth)

Още самото име, произлизащо от Древна Гърция означава и описва неувяхващото (безсмъртно) цвете, познато в българския език като Щир или Куча лобода, носи огромен смисъл и символизъм. Легендите в гръцката митология го описват като вълшебно и лекуващо както телесни, така и душевни рани, а само хора с чиста душа могат да го открият. Орденът на Амаранта има древен произход, като исторически е базиран на шведския орден от 1653 година, създаден от кралица Кристина. Като съвременен Орден, той е възроден през 1873 година и до момента, въпреки, че е отворен и за мъже-майстори масони, той е матриархален, като всяка ложа, наречена кралски двор (court) е воден от Кралска майка (Royal Matron). Степента на инициация е една, но във всеки двор съществуват редица сановнически позиции, наподобяващи истински кралски двор. Идеалите на Ордена са Истина, Вяра, Мъдрост и Благотворителност, а членовете се наричат „Почетни дами (Honored Lady)“ и „Рицари (Sir Knight)“.

 

  1. Орденът на тъкачките (Order of Weavers)

Много интересна организация е нидерландският Орден на тъкачките, създаден след Втората световна война от жени на свободни зидари. Те били подкрепяни от мъжете си в интереса си към свободното зидарство и имали желание за създаване на собствена организация. Считали обаче каменоделските инструменти за твърде груби и мъжки, и вместо това базирали своя ритуал на тъкаческите инструменти. Организациите им вместо ложи се наричат колежи, а степените отново са три и са символично повлияни от тези в свободното зидарство, като разбира се, алегоричните истории са различни. Те носят имената: Предачка, Тъкачка и Дизайнерка (също известна като Създателка бел. авт.). Членовете са само жени, като в момента организацията е разпространена главно в Нидерландия, като функционират и колежи във Франция. Интересно е да се посочи, че също като при свободните зидари съществува и отцепническа нерегулярна организация, наричаща се Орден на свободните тъкачки.

 

Организации за девойки

Подобно на младежките организации, описани в предишен мой градеж, от масонството произлизат и няколко организации, насочени към момичетата и девойките. Двете най-многобройни и разпространени по света са – Международният орден на дъщерите на Йов (International Order of Job’s Daughters) и Международният девически орден на дъгата (International Order of Rainbow for Girls).

 

  1. Международният орден на дъщерите на Йов (International Order of Job’s Daughters)

Дъщерите на Йов водят началото си от Небраска, САЩ през 1920 година, като в момента функционират в 31 щата, както и в Канада, Филипините и Бразилия. Орденът работи под управлението на масонството като пристроечна организация, а срещите на девойките се извършват в местните масонски храмове. Приемат се девойки от 10 до 20 годишна възраст, като няма изискване за родственост с масон, нито изискване за принадлежност към определена религия или култура. Единственото условие е вяра във Върховно същество, без значение как го наричат.

Също като младежките организации, основната цел е възпитанието на девойките в основни житейски морални принципи като патриотизъм и уважение към възрастните.

При навършване на 18 годишна възраст, девойките добиват правото да се включат в ордените Източна звезда или Амарант, тъй като скоро след това – при навършване на 20 годишна възраст, или ако се омъжат преди това, те губят правото си да заемат позиции в девическата организация, въпреки, че остават свързани с нея и се насърчава продължаване на дейността им в благотворителните инициативи на Ордена. Основната благотворителна кауза на Ордена на международно ниво е Фондът за деца с увреден слух (Hearing Impaired Kids Endowment (HIKE) Fund), който закупува слухови апарати за деца, но различните структури на местно ниво имат и други филантропски инициативи.

 

  1. Международният девически орден на дъгата (International Order of Rainbow for Girls)

Орденът на дъгата е създаден през 1922 година в Оклахома, САЩ като девическа алтернатива на младежкия Орден Дьо Моле. В основните си цели и структура, той е много сходен с Дъщерите на Йов. Отново в нея членуват девойки от 10-20 годишна възраст, без изискване за родство със свободен зидар или принадлежност към дадена религия. Организацията винаги е работила под патронажа на масонството, като и до момента в Борда на съветниците (възрастни, съблюдаващи дейността на девойките) задължително са включени поне двама Майстори масони, както и две дами от Ордена на източната звезда.

Ценностите на които орденът учи, са онагледени в цветовете на дъгата: червеното е любовта във всичките и форми, оранжевото представя значението на религията и нейните уроци за любов и прошка, жълтото е природата, зеленото е безсмъртието на душата и осъзнаването, че смъртта е част от живота, синьото е верността и честността, тъмно синьото символизира гражданския дълг, а лилавото – службата към останалите, която свързва всички цветове заедно.

Силен символизъм намираме и в самите сановнически позиции, като ложите се водят от Достойна/почтена съветничка и нейните три основни сановнички – Добродетелност, Надежда и Вяра.

Орденът функционира в 46 щати, както и в редица държави по целия свят, включително и в нашата съседка Румъния.

 

Виждате, скъпи братя, че по света съществуват много възможности за жените търсещи светлина да я получат, без да се приемат като масони. Вярвам, че бъдещето на българското масонство също ще включва възможност за организирана дейност на наши сестри и така ще постигнем ново ниво на развитие и обществено уважение към нашата прекрасна вековна институция.

 

Брат Кристиан Либих

ложа „Сговор 92“

 

За автора:

Кристиан Либих е български и британски парамедик, с опит в бърза помощ в България и Англия. Дългогодишен активен доброволец на Суверенния малтийски орден за раздаване на топла храна за бежанци и хора в нужда. Награден с бронзов медал „pro Merito Melitensi“ от посланика на ордена в България. Участник в медицински доброволчески мисии в Африка, Централна Америка и Индия. Доброволец-строителен работник за изграждане на домове за социално-слаби семейства в Костинброд, към световната организация „Подслон за човечеството“ (Habitat for Humanity). Доброволец и инструктор по първа помощ в Доброволното формирование за справяне с бедствия и аварии към Столична община. Участник в спасителните и възстановителните дейности след наводненията в Аспарухово и Мизия.
По време на епидемията от Covid-19 работи като доброволец в Спешното отделение на УМБАЛ „Александровска“.

Разработено от Creative Design Ltd.