Ложа „Сговор 92” отпразнува своя 25-годишен юбилей

 

25 години ложа „Сговор 92” – 25 години възобновено масонство в България

 

На 9 декември 2017 г. „Сговор 92” отбеляза с тържествен ритуал 25-годишнината от внасяне на Светлина в ложата на 5 декември 1992 г. Тя е основана близо година по-рано – на 22 януари 1992 г. с първомайстор Георги Крумов.

Официални гости на тържествения ритуал, проведен в представителния храм в столицата, бяха НУ брат Георги Крумов – Стар велик майстор на ВЛБ, НУ брат Григорий Вазов – Стар велик майстор на ОВЛБ, ВУ брат Й. Н. – Зам.-велик майстор на ОВЛБ, ВУ брат Н. Б. – Асистент-велик майстор на ОВЛБ, ВУ брат М. М. – Велик секретар на ОВЛБ, МУ брат К. Ч. – Велик първи надзирател на ОВЛБ, МУ брат Борис Китанов – Велик оратор на ОВЛБ, МУ брат С. С.– Велик церемониалмайстор на ОВЛБ, МУ брат Михаил Димитров – Стар велик оратор на ОВЛБ, МУ брат Илия Кожухаров – Стар велик оратор на ОВЛБ, МУ брат К. Г. – Стар велик ковчежник на ОВЛБ, ВУ брат Лъчезар Тодоров – Стар велик секретар на ВЛБ.

Поради невъзможност лично да присъства НУ брат Янко Бонев – Стар велик майстор на ВЛБ, изпрати поздравление към ложата-юбиляр и участниците в ритуала.

Присъстваха също майстори, стари майстори и братя от ложите „Сила”, „Заря 92”, „София”, „Капитан Петко Войвода-Гарибалдиец”, „Звездата на София”, „Средец”, „Свобода”, „Исис”, „Нова светлина”, „Сириус”, „Феникс”, „Пълдин”, „Сердика”, „Розата на Тракия”, „Уста Кольо Фичето” и др.

Юбилейнии плакети „25 години ложа „Сговор 92” – ложа съосновател на възроденото българско масонство.”

 

Майсторът на ложата брат Георги Балански изнесе обстоен градеж, озаглавен „25 години ложа „Сговор 92” – 25 години регулярно  масонство в България.

В него той проследи първите стъпки към възобновяване на масонството  и основаването на ложа „Сговор“ на 22 януари 1992 г.,  последвалото инсталиране и внасяне на Светлина в нея, процес, завършил с внасяне на светлина и във Великата ложа на България на 5 декември 1992 г.

Той изтъкна, че градежът му неизбежно включва и част от историята на ложите „Светлина“ и „Заря“, защото трите ложи имат  общ произход според първоначалния си състав, механизъм на създаване и развитие във времето. Трите ложи са основани на22  януари 1992 г. Те получават своята светлина в един и същ ден – на 5 декември 1992 г. Това са първите три регулярни български ложи, основали на същата дата Великата ложа на България – първата регулярна Велика ложа на България (ВЛБ) от възобновеното след 1989 г. българско масонство. Поради това 5 декември 1992 г. е рождената дата и на ОВЛБ.

Ето защо „Сговор“, „Заря“ и „Светлина“ са трите ложи първооснователки на възобновеното, защо не и възроденото, българско масонство, на Великата ложа на България.

Брат Георги Балански подчерта, че подробният анализ на извървения път за изминалите 25 години е невъзможно да бъде вместен в юбилеен градеж като този. Затова е насочил вниманието си основно към развитието и израстването на ложата през първите близо десет години, периода до обединението между ВЛБ и ВЛССПЗБ през 2001 г.

Изпъстрен с множество малко познати факти  и конкретни събития, маркиращи пътя от първия контакт с представител на Великата ложа на Югославия до внасянето на светлина в първата велика ложа,  Великата ложа на България (ВЛБ), съдържащ имената на редица братя с решаващ и значителен принос за съграждане на съвременното масонство в България, част от които бяха в храма, макар и продължителен, градежът грабна и задържа вниманието на присъстващите до края.

Проведена бе тържествена церемония, при която майсторът на ложата, брат Георги Балански, завърза първата българска почетна сребърна престилка на брат Б. К. Той подчерта, че правото да носи тази престижна престилка брат Б. е заслужил с всеотдайна четвъртвековна работа – неизменно на градежа на ложа „Сговор”, преименувана през 2001 г. на „Сговор 92”. Негова заслуга е осъществяването на първия контакт с представител на Великата ложа на Югославия преди 27 години. Брат Б. активно участва в създаването на трите ложи и „реактивирането“ (според използваната терминология в документите) на Великата ложа на България. Той е бил и първият Велик мечоносец в първия Съвет на сановниците на новооснованата Велика ложа на България.

По повод на 25 годишния юбилей, брат Георги Балански връчи юбилейния медал „За заслуги към ложата“ на Стари велики майстори, Стари велики сановници, стари майстори на ложата и братя.

 

Старият велик майстор на ВЛБ, първомайстор на ложа „Сговор“, НУ брат Георги Крумов, поднесе поздравление, като оцени високо градежа, който :“….представи историята на Великата ложа на България. Допълнена с историята на ложа „Сговор“….“

Зам. – великият майстор, ВУ брат Й. Н. поднесе поздравления към ложата от името на НУ брат Искрен Йотов – Велик майстор на ОВЛБ и от свое име. От името на Великия майстор той поднесе на „Сговор 92″ паметен плакет на ОВЛБ.

По случай своя 25 годишен юбилей поздравления към „Сговор 92“ и подаръци поднесоха официалните гости – Велики сановници и майстори на ложи. На свой ред те получиха юбилейния плакет „25 години ложа „Сговор 92” – Ложа съосновател на възроденото българско масонство.” Всички участници в ритуала получиха юбилейната значка „25 години „Сговор 92”, както и четвъртото, юбилейното, издание на „Сборник с градежи на „Сговор 92”. С обем от 566 страници той съдържа 118 градежа, дело на 48 братя.◊

 

(Бюлетин на ОВЛБ, януари 2018 г.)

 

 

Разработено от Creative Design Ltd.