Морал и етика

Животът в ложата

  Д-р Христо  Аджаров*   Списание „Свободен зидар“, кн. 1, 1922 г.     Ложата не е само храм, посветен на култа на Истината, Доброто и Хубавото. Тя е практическо учи­лище, дето братята се усъвършенстват…

Прочетете повече

Масонският печат в България до 1940 г.

Гордостта да бъдем масони. Извори от българското масонство.     В първия от тематичната поредица градежи „Гордостта да бъдем масони“, в търсене на изворите, подхранващи исконната гордост на българското масонство да бъде забележима брънка от…

Прочетете повече

Великият майстор акад. Александър Теодоров-Балан. Приносът му за развитието на масонството в България

    На 15 октомври 2009 г. се навършиха 150 години от рождението на академик Александър Теодоров-Балан. (1) Това е дата, която наред с научната общност и широката общественост вълнува и свободните зидари, защото той…

Прочетете повече

Масонски размисли за свободата на човека

    Темата за свободата на човека ме вълнува лично, затова реших да споделя някои мисля с вас по този въпрос. Както всички знаем предпоставка за посвещаване в нашето братство е търсещият да бъде „свободен…

Прочетете повече

Единство на етическото и естетическото в масонството

    Терминът „етика“ произлиза от древногръцката дума „έθος” която според Омир означава обикновеното място на обитаване, общо жилище, а по-късно придобива значението „навик, нрав, характер, темперамент, обичай“. Възникването на термина „етика“ и превръщането на…

Прочетете повече

Морал и етика на масона

  Масонът между съмнението и увереността Мислите, които искам да споделя пред вас са плод на моите търсения, които бяха провокирани от темата за нашето възприятие за добро и зло, което направлява нашите действия и…

Прочетете повече

Духовната страна на масонството

    Символизирани от Винкела и Пергела, духовността и духовното изграждане са съществени части от масонското наследство и наши основни цели като братство. Независимо от този факт е възможно някои хора включително и наши братя…

Прочетете повече

Масонските ценности

  Масонството, пише голямата френска енциклопедия, е филантропична институция, която си поставя за цел осъществяването на един идеал за обществен живот и поведение. Масонството е посвещенско общество, което си поставя за цел да даде на…

Прочетете повече

Масонството – свобода, власт и морал

  Уважаеми майсторе, скъпи братя, Напоследък в моето затихващо ежедневие, стари спомени и нови впечатления спохождат мислите и душата ми, като постепенно забавят устрема от набраната инерция през отминалите активни години, както е при стар…

Прочетете повече

За масонската символика

    В условията на съвременния огромен град ложата предлага на неговия безчислен мравуняк от самотни хора място, където всеки може да преоткрие себе си в добронамерена братска среда. Задълженията, ритуалите и символите помагат на…

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.