Масонството у нас до 1940 г.

Видни български масони до началото на Втората Световна война

    Известните досега списъци с имена на български масони не претендират за абсолютна пълнота и достоверност, защото не е намерена матковата (1) книга на нито една масонска ложа от периода до 1940 г. Първият…

Прочетете повече

100 години от инсталирането на ложа „Сговор“ 1919 г.

За приемствеността в българското масонство. 27 години ложа "Сговор 92"     Градежът е изнесен на 19 април 2019 г. на тържествената сбирка, с която, навършилата  27 години от основаването си ложа „Сговор 92“, отбеляза…

Прочетете повече

Заря за ложа „Заря“ 1914 г.

  Едно от най-големите постижения с изключителен социален принос на българското масонство е създаването и поддържането на Възпитателния институт „Заря”. Институтът си поставя (забележете – актуалната и днес) задача да деполитизира и консолидира българското масонство,…

Прочетете повече

Православната църква и българското масонство до 1940 г.

  Отношението на Църквата към масонството е било фактор от първостепенно значение особено през първото столетие след неговото официализиране и създаването на Великата ложа на Лондон през 1717 г.  Темата не е загубила своята актуалност…

Прочетете повече

Блюстителска речь

Блюстителска речь   казана от бр∴ Ал. Андреевъ по случай посвҍщение в П∴ Р∴ „Сговоръ“   Драги новоприети братя, Ние се чувствувате изморени от преживҍнитҍ силни чувства и желаете да останете въ осамотение, за да…

Прочетете повече

Масонският печат в България до 1940 г.

Гордостта да бъдем масони. Извори от българското масонство.     В първия от тематичната поредица градежи „Гордостта да бъдем масони“, в търсене на изворите, подхранващи исконната гордост на българското масонство да бъде забележима брънка от…

Прочетете повече

Списание „Полет“ – масонското списание за немасони

    Неусетно, и най-вече неочаквано, сякаш върху безшумните криле на совата, символ на мъдростта, списание „Полет“ долита при своите читатели през есента на 1923 г. Първият му брой излиза на 12 октомври. Също така,…

Прочетете повече

Списание „Заря“ – масонска читанка по родолюбие. Част I.

      Запитали един мъдрец: коя е тайната на неговото изкуство да предсказва бъдещето? А той отговорил: „Изучавам миналото и наблюдавам настоящето.“ Друга вековна мъдрост гласи: „Бъдещето се ражда в миналото и живее в…

Прочетете повече

Списание „Заря“ – масонска читанка по родолюбие. Част II.

В края на първата част от този градеж подхванах прегледа на завладяващо четиво, едновременно вдъхновяващо, но и пораждащо порой въпроси – статията „Добруд­жа в миналото“ („Заря“, кн. 8-10/1931 г.). Неин автор е изтъкнатият историк-османист и масон (член на ложа „Зора“), Владимир Тодоров-Хиндалов.

Прочетете повече

Списание „Заря“ – масонска читанка по родолюбие. Част III.

  Продължение от сп. „Зидарски преглед“, кн. ХХVII     Втората част на градежа, посветен на списание „Заря“ (1929-1931 г.), последното издание на Великата ложа на България за просвета и духовно израстване на нацията, разглежда…

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.