Видни български масони до началото на Втората Световна война

 

 

Известните досега списъци с имена на български масони не претендират за абсолютна пълнота и достоверност, защото не е намерена матковата (1) книга на нито една масонска ложа от периода до 1940 г. Първият известен списък с имена на български масони е огласен през 1937 г. от Румен Янков – журналист, противник на масонството.
След края на Втората Световна война се появява списък, изготвен и огласен от бившия депутат и масон-ренегат  Петър Думанов. Той е придружен с поздравително писмо до Георги Димитров, в което Думанов му, „поднася своите най-почтителни поздрави и сърадвания по случай Вашата великолепна статия против масонските ложи, разгледани като чужди шпионски и предателски агентури …“.  В тази си статия, „Масоните са национална опасност“ (22 юли 1946 г.), неговият нов кумир Димитров заключава: „Масонските ложи са в същото време чужди шпионски и предателски агентури . Те са опасни за свободата и независимостта на нашия народ и нашата страна“. Списъкът съдържа имената на 391 масони според едни автори, 401 – според други. Съставителят му посочва, че „в него не са споменатите масоните от първата степен-учениците.“ Списъкът е включен в една от първите книги за масонството, излезли след политическата промяна през 1989 г. – Митко Иванов, „Страници за българското масонство“, изд. МКИ-1, Пловдив, 1992 г.  За 73 подбрани от автора масони са поместени и кратки биографични данни.

В своя широкообхватен и аналитичен труд  проф. Недю Недев („Българското масонство 1807-2007“, изд. Хермес, Пловдив, 2008 г.) помества значително по-обширен списък с 1200 имена, за чието съставяне авторът е използвал множество други, проучени в по-ново време, архивни източници, включително мемоари (на Евтим Спространов и др.). За повечето от включените в списъка масони са дадени повече или по-малко подробни и биографични данни.

В книгата си „Масонство и масони в България“, изд. „Свети Климент Охридски“, 2011 г., авторката Зоя Андонова, посочва наличието на секретен списък с 1741 имена, изготвен от Държавна сигурност през 1968 г. В него има немалко имена,  липсващи в списъка, публикуван от проф. Недю Недев, включително  на членуващи в комасонски (смесени) ложи. Имена от този списък авторката е включила в своята книга, като подчертава, че той е „много по-прецизно огледан от Службите“ и „затова заслужава особено внимание“. Понеже списъкът не съдържа биографични данни за включените в него лица, тя е използвала информация от архива на МВР и  данни от труда на проф. Недев.

Тук поместваме списък на масони от периода до 1940 г., имащи значителен принос за социалния, политически и културен живот на България…

 

Виж пълния текст на публикацията на страницата на ОВЛБ.

Разработено от Creative Design Ltd.