Малко познати страници от историята на българското масонство до 1940 г.

 

Книгата „Малко познати страници от историята на българското масонство до 1940 г.“ осветява  бели полета в историята на братството

 

 

Книгата „Малко познати страници от историята на българското масонство до 1940 г.“, с автор МУ брат Георги Балански, обхваща периода на критични за нацията и държавата ни години между двете световни войни. В нея ще намерите отговори на въпроси, към които традиционно има силен интерес, както сред братята масони, така и в обществото. Сред тях са:

◊  Намесвала ли се е Великата ложа на България в политиката или не;

◊  Какви са взаимоотношенията между масонството и църквата;

◊  Какъв е приносът на масоните в съграждането на новата българска държава;

◊  Защо масоните са сочени като „най-отбраната и най-престижна общност на образованата класа и висшата интелигенция“ у нас (проф. Недю Недев) и др.

Автор: МУ брат Георги Балански, Велик втори надзирател на ОВЛБ, Почетен майстор на „Сговор 92“ с особени заслуги към ложата, изтъкнат член на изследователската ложа Quatuor Coronati. Редактор: Илия Кожухаров, двукратен Стар велик оратор на ОВЛБ, основател и дългогодишен редактор на сп. „Зидарски преглед“. Предговорът е написан от нашият брат и професионален историк д-р Иво Жейнов. Корица, оформление и предпечатна подготовка: Цветана Кожухарова.

Изданието запознава подробно читателя с житейския път, със заслугите към Родината и масонството на трима Велики майстори на Великата ложа на България – ген. Александър Протогеров, акад. Александър Теодоров-Балан и Петър Мидилев.

В книгата са разгледани подробно специализираните масонски списания „Свободен зидар“ и „Зидарски преглед“. Както никога досега, читателят има възможност да открие за себе си и двете списания, които Великата ложа, макар и неявно,  чрез своя Възпитателен институт „Заря“, издава за широката читателска аудитория – „Полет“ и „Заря“.

Несъмнен интерес за днешния читател представлява главата, посветена на сп. „Полет“, сочено като едно от „най-добрите и най-сериозни български списания” по онова време.

Принос в историята на българското масонство е и задълбоченото представяне на практически непознатото днес сп. „Заря“. То представлява образец с непреходна стойност, своеобразна „масонска читанка по родолюбие“. Казаното дотук засяга малка част от съдържанието на книгата. Допълнителна представа дава поместеното тук съдържание.

Тя е плод на близо 15-годишен изследователски труд. В нея Георги Балански не преповтаря вече написаното  от други автори, а го допълва като издирва, проучва и осветява „бели полета“ в историята на масонството у нас.

 

В предговора си нашият брат и историк д-р Иво Жейнов подчертава, че „Години наред брат Георги издирва и създава личен дигитализиран архив на всички печатни издания на Великата ложа на България (ВЛБ), както и на други документи на българското масонство от изследвания период. Същото прави и за началните години на днешното българско масонство.“

Д-р Жейнов завършва представянето на книгата така: „Високата достоверност на историческия разказ е главното достойнство, което намира израз в полезността на тези страници за читателя… Информацията е предадена в нейния възможен вид – без спекулации. С обективността на честен изследовател, Георги Балански предлага на интересуващите се читатели една изключително полезна книга.“

Съдържание

 1. Масонски термини
 2. Историята на българското масонство като точна наука. д-р Иво Жейнов
 3. Гордостта да бъдем масони. Извори от българското масонство
 4. 100 години Ложа „Сговор“. За приемствеността в българското масонство
 5. Генерал Александър Протогеров – първият Велик майстор на Великата ложа на България
 6. Великият майстор акад. Александър Теодоров-Балан и неговият възрожденски род
 7. Великият майстор Петър Мидилев – 17 години начело на Великата ложа на България
 8. Генералът от пехотата Георги Тодоров. Масони без престилка
 9. Масонският печат
 10. Масонство и политика
 11. Списание „Полет“ – масонското списание за немасони
 12. Списание „Заря“ – масонска читанка по родолюбие
 13. Православната църква и българското масонство
 14. Римокатолическата църква и масонството
 15. 30 години Ложа „Сговор 92“
 16. Масонството в подкрепа на младите таланти на България
 17. За духовното начало в масонството

Книгата е издание на ложа „Сговор 92“ и е посветена на:

◊  30-годишнината от инсталирането на ложа „Сговор 92“;

◊  30-годишнината от основаването на Великата ложа на България;

◊  30-годишния юбилей на Обединената велика ложа на България.

Тя е луксозно цветно издание с обем от 336 страници. Богато илюстрирана е с факсимилета на архивни снимки, печатни издания и документи. Цената на книгата е 45 лв. Може да бъде закупена от онлайн магазина на ОВЛБ, както и от големи книжарници в страната.

 

Разработено от Creative Design Ltd.