Списание „Полет“, година 1, кн. 7, 1923 г.

 

 

Разработено от Creative Design Ltd.