Сп. Свободен зидар 1922-1924 г.

Масонският печат в България до 1940 г.

Гордостта да бъдем масони. Извори от българското масонство.     В първия от тематичната поредица градежи „Гордостта да бъдем масони“, в търсене на изворите, подхранващи исконната гордост на българското масонство да бъде забележима брънка от…

Прочетете повече

Списание „Свободен зидар“, кн. I, 1922 г.

Съдържание на сп. „Свободен зидар“, 1922 г. Нашите задачи, стр. 1 Зидари в България, А.Т.Балан, стр. 3 Личен и обществен морал, д-р Ас. Златаров, стр. 8 Основи на свободното зидарство в България, Ст. Кутинчев, стр.…

Прочетете повече

Списание „Свободен зидар“, кн. II, 1922 г.

    Съдържание на сп. „Свободен зидар“, 1922 г. Нашите задачи, стр. 1 Зидари в България, А.Т.Балан, стр. 3 Личен и обществен морал, д-р Ас. Златаров, стр. 8 Основи на свободното зидарство в България, Ст.…

Прочетете повече

Списание „Свободен зидар“, кн. III, 1922 г.

    Съдържание на сп. „Свободен зидар“, 1922 г. Нашите задачи, стр. 1 Зидари в България, А. Т. Балан, стр. 3 Личен и обществен морал, д-р Ас. Златаров, стр. 8 Основи на свободното зидарство в…

Прочетете повече

Списание „Свободен зидар“, кн. I-IV, 1924 г.

  Съдържание на сп. „Свободен зидар“, 1924 г. Коя Велика ложа е редовна, Александър Теодоров - Балан, стр. 2 Съюзен съвет при Великата ложа на България  ̶ отчетен доклад 24.09.1922-22.09.1923 г., стр. 8 Свободно зидарските…

Прочетете повече

Списание „Свободен зидар“, кн. V-VI,1924 г.

  Съдържание на сп. „Свободен зидар“, 1924 г. Коя Велика ложа е редовна, Александър Теодоров - Балан, стр. 2 Съюзен съвет при Великата ложа на България  ̶ отчетен доклад 24.09.1922-22.09.1923 г., стр. 8 Свободно зидарските…

Прочетете повече

Мъдрост и разум

В книжка II, 1922 г. на първото масонско списание "Свободен зидар" пише и бъдещият Софийски митрополит Стефан, по-късно Екзарх Български. Неговата статия „Мъдрост и разум“ е публикувана под псевдонима Миролюб.    

Прочетете повече

Корубата за вдовицата

  Авторът, Евтим Спространов, е роден на 15.01.1868 г. в Охрид, Македония. Той е един от учредителите на ложа "Заря". Бил е секретар и първомайстор на ложата. Под псевдонима Угринов издава първата българска масонска книга.…

Прочетете повече

Днешната нравствена криза

  Ние сме в период на нравствен упадък: всичко, което даваше духовна смисъл и красота на човешките деяния е в залез. Една вълна на корист, егоизъм, жестокост и нравствена тъпота залива човечеството и то се…

Прочетете повече

Личен и обществен морал – из архива на редакцията

  Д-р Асен Златаров, Сп. "Свободен зидар", 1922 г.    

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.