Списание „Полет“, година 1, кн. 3, 1923 г.

 

 Разработено от Creative Design Ltd.