Кратка история на българското масонство до 1940 г.

 

Масонството по българските земи
Според някои източници (1) първият българин масон е бил приет към края на първата четвърт на 19-ти век в основаната от французи ложа „Овидий“, гр. Кишинев, Молдова. Членове на тази ложа са били още някой си Хаджи Петко и архимандрит Ефрем.
През първата половина на 50-те години на същия век по българските земи е имало масонски ложи във Видин, Свищов, Русе, Тулча, Варна и Ниш, но в тях са членували само чужденци.
Един от първите български масони е Иван Николов Ведър (роден на 20 юли 1827 г. в Разград и починал на 8 август 1898 г. в Русе). Първата си масонска степен той е получил на 12 декември 1863 г. в „Ориенталската ложа“ (Oriental Lodge № 687) от състава на Обединената Велика ложа на Англия в Цариград. По-късно той е бил посветен и в 18-та, 30-та, 31-ва, 32-ра и 33-та степени на „Старият и Приет Шотландски обред“ (2).

Иван Ведър

Иван Ведър основава и първата масонска ложа след освобождението на България в гр. Русе на 21 февруари 1879 г. Това е ложа „Балканска звезда“, инсталирана със съгласието на Великия Ориент на Португалия. Сановниците на ложата са били посветени преди това в ложа „Хелиополис“, гр. Букурещ, която е била в състава на Великия Ориент на Франция. Има сведения, че член на ложа „Балканска звезда“ е бил самият княз Батенберг Ложата просъществувала до 2 март 1883 г.

 

На 14 януари 1883 г. във Варна, под патронажа на Великата ложа на Румъния, е била инсталирана Велика ложа на България. Няколко месеца по-късно, по настояване и със съдействието на ВЛ на Румъния, ВЛ на България е получила признание от Великата традиционна и символична ложа на Франция „Опера“. Ложата така и не потръгнала.

 

Знак на ложа „Балканска звезда

На 7/19 юни 1883 г. в София е основана ложа „Братство“ под шапката на Великия Ориент на Португалия. В ложата са членували редица известни по това време лица, между които К. Стоилов, К. Величков и др. Ложата се е ползвала със силната протекция на княз Батенберг (самият той масон). След детронирането му и поради конфликти между нейни членове, предизвикани от политическите събития в периода 1886-1887 г., ложата е била приспана в 1887 г. Има сведения, че е бил направен опит за възобновяването й, не без благоволението на Фердинанд, за когото се предполага, че също е бил масон.

Следва период на безвремие, когато няма регистрирани действащи български масонски структури, като същевременно редица българи са бивали инициирани в ложи извън България. Някои ставали масони, минавайки преди това през други близки до масонството структури – пример за това е проф. Александър Теодоров-Балан, който в края на 1906 г. става член на „Международния орден на добрите храмовици“……

 

Виж пълния текст на публикацията на страницата на ОВЛБ.

 

Михаил Димитров, Стар велик оратор на ОВЛБ

 

Разработено от Creative Design Ltd.