Философия на масонството

Посвещението

    Като дефиниция, колкото и да е трудно тя да се вмести в едни схематични граници, можем да определим посвещението като действие или серия от действия или церемонии, чрез които някой е получил достъп…

Прочетете повече

Ролята на масонството през XXI век. Традиция, етика, нови ценности

    Още от зараждането си масонството е допринасяло по съществен начин за добруването на човек, със своите идеи и дела, които са възприети и поставени в основата на демократичните общества. Днес, все още, масонството…

Прочетете повече

Свободното зидарство

  Същност, историческо развитие, идеали и символи.   „Масонството, пише голямата френска енциклопедия, е филантропична институция, която си поставя за цел осъществяването на един идеал за обществен живот. Почиващ върху занаятчийските сдружения или братства от…

Прочетете повече

Степените на посвещението

    Висшите (високите) масонски степени се появяват през 18 век; всички те произлизат от шотландската система, която отначало се състои от двадесет и пет степени, после от тридесет и две и накрая, в зората…

Прочетете повече

За отвеса

  Както всяко начало е трудно, така и аз прекарах доста време в размишления за най-удачната тема, като за първи мой градеж. Защо се отдава такова значение на този инструмент… Всеки знае, че в профанския…

Прочетете повече

Един ден на профана масон

    Беше студена сутрин. Сутринта на първия януарски сняг.  Поредното зърно от броеницата на живота ми вече се търкаляше по своя път. Обикновен ден, който щеше да премине в профанския свят. Свят, в който…

Прочетете повече

За културата на масона

    Възпитанието, получено в семейството, училищното образование, опитът, отношенията и връзките в обществото са елементите, които допринасят за формирането на „индивидуална” култура, представляваща нашия начин на живот, който от своя страна позволява на всеки…

Прочетете повече

Масонски бог ли е Великият архитект на Вселената

  Можем ли да наречем Великият архитект на Вселената масонски Бог, а масонството - религия, различна и несъвместима с останалите религии? Следва веднага отговорът: масонството не дефинира Великия архитект на Вселената по никакъв начин, защото…

Прочетете повече

Сводобното зидарство и демокрацията

    Не са малко съмненията, които изпитвам, когато трябва да дефинирам термина демокрация. Еднозначно ли е това понятие или дума с много значения, несвързани помежду си. Но нека първо погледнем към практиката. Сутрин рано…

Прочетете повече

Градежите в ложа „Сговор 92“

През всички години и особено през последното десетилетие, ложа „Сговор 92“ заделя особено внимание за духовното израстване на братята. Съществен елемент от тази дейност е разработването на градежи, чието изнасяне и обсъждане в ложата в голяма степен определя интелектуалната среда в нашата масонска работилница, нивото на духовност в нашия масонски живот.

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.