Морал и етика

За духовното начало в масонството

  Градеж, изнесен при откриване на новата масонската година, юни 2017 г.   Докато обмислях как да свържа патронния ни празник „Еньовден“ с началото на новата масонска година, със съдържанието и качеството на градежа в…

Прочетете повече

Масонското разбиране за братската любов

  Кратък градеж изнесен в ложата по време на ритуал по посвещаване на нов брат.   Скъпи братя, всеки от нас знае, а новопосветеният днес наш брат Александър тепърва ще научи, че масонството има  …

Прочетете повече

Посвещението

    Като дефиниция, колкото и да е трудно тя да се вмести в едни схематични граници, можем да определим посвещението като действие или серия от действия или церемонии, чрез които някой е получил достъп…

Прочетете повече

Ролята на масонството през XXI век. Традиция, етика, нови ценности

    Още от зараждането си масонството е допринасяло по съществен начин за добруването на човек, със своите идеи и дела, които са възприети и поставени в основата на демократичните общества. Днес, все още, масонството…

Прочетете повече

Свободното зидарство

  Същност, историческо развитие, идеали и символи.   „Масонството, пише голямата френска енциклопедия, е филантропична институция, която си поставя за цел осъществяването на един идеал за обществен живот. Почиващ върху занаятчийските сдружения или братства от…

Прочетете повече

Степените на посвещението

    Висшите (високите) масонски степени се появяват през 18 век; всички те произлизат от шотландската система, която отначало се състои от двадесет и пет степени, после от тридесет и две и накрая, в зората…

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.