Списание „Мироглед“, кн. 1, 1922 г.

  Списание "Мироглед", издание на Възпитателния институт  на Великата ложа на България , излиза през 1922 -1923 г. под редакцията на Васил Узунов.     Вижте пълното съдържание на двугодишното течение на списание "Мироглед" в…

Прочетете повече

Списание „Заря“, кн. 3-4, 1931 г.

   

Прочетете повече

Списание „Заря“, кн. 2, 1931 г.

   

Прочетете повече

Ньой. По случай дванайсет годишнината от подписването на мирните договори

  Сп. "Заря", кн. 8/1931 г.  

Прочетете повече

Списание „Заря“, кн. 10/1930 г.

Прочетете повече

Списание „Заря“, кн. 2/1930 г.

               

Прочетете повече

Списание „Заря“, кн. 1/1930 г.

 

Прочетете повече

Списание „Заря“, кн. 8-9, 1930 г.

      ,    

Прочетете повече

Английска оценка за българите преди Освобождението

    Сп. "Заря", кн. 7/1930г.  

Прочетете повече

Българо-румънски масонски отношения в последната четвърт на XIX век

    В исторически план българо-румънските масонски отношения са най-близки и ползотворни през втората половина на ХІХ век. Пряк повод дава превратът на 10 срещу 11 февруари 1866 г., с който княз Йоан Александър Куза…

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.