Списание „Зидарски преглед“, кн. 2, 1924 г

Прочетете повече

Списани„Зидарски преглед“, кн. 3, 1924 г.

Прочетете повече

Списание „Зидарски преглед“, кн. 4, 1924 г.

Прочетете повече

Списание „Зидарски преглед“, кн. 5 и 6, 1924 г.

Прочетете повече

Масонизъм (зидарско учение) и свободното зидарство

  Освалт Вирт   Сп. „Зидарски преглед“, кн. 5-6/1024 г.     Идеалът на християнското учение е много несъвършено осъществен от християнските черкви. И не би могло да бъде иначе, защото хората, общо взето, нито…

Прочетете повече

Списание „Свободен зидар“, кн. I, 1922 г.

Съдържание на сп. „Свободен зидар“, 1922 г. Нашите задачи, стр. 1 Зидари в България, А.Т.Балан, стр. 3 Личен и обществен морал, д-р Ас. Златаров, стр. 8 Основи на свободното зидарство в България, Ст. Кутинчев, стр.…

Прочетете повече

Списание „Свободен зидар“, кн. II, 1922 г.

    Съдържание на сп. „Свободен зидар“, 1922 г. Нашите задачи, стр. 1 Зидари в България, А.Т.Балан, стр. 3 Личен и обществен морал, д-р Ас. Златаров, стр. 8 Основи на свободното зидарство в България, Ст.…

Прочетете повече

Списание „Свободен зидар“, кн. III, 1922 г.

    Съдържание на сп. „Свободен зидар“, 1922 г. Нашите задачи, стр. 1 Зидари в България, А. Т. Балан, стр. 3 Личен и обществен морал, д-р Ас. Златаров, стр. 8 Основи на свободното зидарство в…

Прочетете повече

Градежите в ложа „Сговор 92“

През всички години и особено през последното десетилетие, ложа „Сговор 92“ заделя особено внимание за духовното израстване на братята. Съществен елемент от тази дейност е разработването на градежи, чието изнасяне и обсъждане в ложата в голяма степен определя интелектуалната среда в нашата масонска работилница, нивото на духовност в нашия масонски живот.

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.