Македония и България. Като дух и сила

Днесъ Българскиятъ Екзархатъ е разтуренъ отъ събитията между 1912— 1918 година. България, като държава, е отъ сѫщитѣ събития направена неспособна за сила. Въ Македония гръцка и сръбска власть си позволяватъ безъ свѣнъ и безъ казънь всичко, за да изтрѣбятъ българския духъ у словенското ù жителство. Тамъ не се пропуща българска книга; а която се намира, лови се и унищожава.“

<

Разработено от Creative Design Ltd.