Градежите в ложа „Сговор 92“

През всички години и особено през последното десетилетие, ложа „Сговор 92“ заделя особено внимание за духовното израстване на братята. Съществен елемент от тази дейност е разработването на градежи, чието изнасяне и обсъждане в ложата в голяма степен формира  интелектуалната среда в нашата масонска работилница, нивото на духовност в нашия масонски живот. За съхраняване на създадения в работилницата ни интелектуален продукт, за неговото улеснено разпространяване и по-ефективно, удобно ползване от  братята, включително и от други ложи, по случай 20-годишнината на ложата, през 2012 г. създадохме „Сборник с градежи от работилницата на ‘Сговор 92’“. Той се  допълва непрестанно. Последното, девето поред, издание на сборника с градежи, май 2023 г., е с обем от 1070 стр., оформени за печат формат А4. Съдържа 173 градежа, дело на 55 братя. Вярна мяра за нивото на интелектуалната дейност в ложата, за качеството на разработваните в нея градежи, е фактът, че 41 от тях са публикувани в престижните издания на ОВЛБ – списание „Зидарски преглед“, Бюлетин на ОВЛБ и официалния сайт на ОВЛБ. Това също е реален, осезаем принос на „Сговор 92“, за общия градеж във Обединената велика ложа на България и съвременното българско масонство.

Разработено от Creative Design Ltd.