От работилницата на Сговор 92

Градежите в ложа „Сговор 92“

През всички години и особено през последното десетилетие, ложа „Сговор 92“ заделя особено внимание за духовното израстване на братята. Съществен елемент от тази дейност е разработването на градежи, чието изнасяне и обсъждане в ложата в голяма степен определя интелектуалната среда в нашата масонска работилница, нивото на духовност в нашия масонски живот.

Прочетете повече

За отвеса

  Както всяко начало е трудно, така и аз прекарах доста време в размишления за най-удачната тема, като за първи мой градеж. Защо се отдава такова значение на този инструмент… Всеки знае, че в профанския…

Прочетете повече

Един ден на профана масон

    Беше студена сутрин. Сутринта на първия януарски сняг.  Поредното зърно от броеницата на живота ми вече се търкаляше по своя път. Обикновен ден, който щеше да премине в профанския свят. Свят, в който…

Прочетете повече

Масонът и бъдещето

  Живеем в свят, който се променя бързо. За да усетим скоростта на промяната е достатъчно да си припомним, че през: • 2007 г. Ейпъл представи iPhone; • 2009 г. Световната здравна организация съобщи, че…

Прочетете повече

На границата между мрака и светлината

  Търсещият влиза в храма, сляп и безпомощен, подкрепян от ръката на водещия го брат. Клатушкайки се „ни бос ни обут“, той прави първите си неуверени крачки там, където в последствие, с островърхия чук, ще…

Прочетете повече

За двойственият морал и двойните стандарти

  Моралът е грешката, която обществото се мъчи да поправи, като съчинява кодекси, закони, създава институции. Обратно казано – моралът е светото, интимно чувство за достойнство, благородство и свобода, което всеки носи като родословен белег…

Прочетете повече

За културата на масона

    Възпитанието, получено в семейството, училищното образование, опитът, отношенията и връзките в обществото са елементите, които допринасят за формирането на „индивидуална” култура, представляваща нашия начин на живот, който от своя страна позволява на всеки…

Прочетете повече

Масонски бог ли е Великият архитект на Вселената

  Можем ли да наречем Великият архитект на Вселената масонски Бог, а масонството - религия, различна и несъвместима с останалите религии? Следва веднага отговорът: масонството не дефинира Великия архитект на Вселената по никакъв начин, защото…

Прочетете повече

Ние и религията

  Масонството е религия на щастието!   Темата за масонството и религията е комплексна и има сложно историческо развитие, както и различни тълкувания от изследователите и критиците му. Неговото историческо развитие, често свързано с многото…

Прочетете повече

Сводобното зидарство и демокрацията

    Не са малко съмненията, които изпитвам, когато трябва да дефинирам термина демокрация. Еднозначно ли е това понятие или дума с много значения, несвързани помежду си. Но нека първо погледнем към практиката. Сутрин рано…

Прочетете повече

Градежите в ложа „Сговор 92“

През всички години и особено през последното десетилетие, ложа „Сговор 92“ заделя особено внимание за духовното израстване на братята. Съществен елемент от тази дейност е разработването на градежи, чието изнасяне и обсъждане в ложата в голяма степен определя интелектуалната среда в нашата масонска работилница, нивото на духовност в нашия масонски живот.

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.