От работилницата на Сговор 92

Градежите в ложа „Сговор 92“

През всички години и особено през последното десетилетие, ложа „Сговор 92“ заделя особено внимание за духовното израстване на братята. Съществен елемент от тази дейност е разработването на градежи, чието изнасяне и обсъждане в ложата в голяма степен определя интелектуалната среда в нашата масонска работилница, нивото на духовност в нашия масонски живот.

Прочетете повече

За духовното начало в масонството

  Градеж, изнесен при откриване на новата масонската година, юни 2017 г.   Докато обмислях как да свържа патронния ни празник „Еньовден“ с началото на новата масонска година, със съдържанието и качеството на градежа в…

Прочетете повече

Нещо повече за степента калфа

    Скъпи братя, още веднъж честитя на повишените в калфенската степен братя за първото успешно изкачено от тях високо стъпало в масонското им израстване. Техният успех е успех и на ложата ни.   Смятам,…

Прочетете повече

Масонското разбиране за братската любов

  Кратък градеж изнесен в ложата по време на ритуал (2017 г.) за посвещаване на нов брат.   Скъпи братя, всеки от нас знае, а новопосветеният днес наш брат Александър тепърва ще научи, че масонството…

Прочетете повече

Божан Христов – почетен майстор на ложа „Сговор 92“

  Скъпи братя, отмина още една година откак на 01.09.2015 г. нашият обичан и високо уважаван брат Божан Христов, човек с изключителни личностни качества, интелектуалец с богата ерудиция пое своя път във вечността и премина…

Прочетете повече

За първичните и универсални символични степени

  Посвещението в трите символични масонски степени представлява,както е според древните мистерии, слънчевият кръговрат. Така новопокръстеният в първа степен представлява войника на Митра, баща на светлината, новопокръстеният във втора - калфата, е лъва на Митра,…

Прочетете повече

Посвещението

    Като дефиниция, колкото и да е трудно тя да се вмести в едни схематични граници, можем да определим посвещението като действие или серия от действия или церемонии, чрез които някой е получил достъп…

Прочетете повече

Ролята на масонството през XXI век. Традиция, етика, нови ценности

    Още от зараждането си масонството е допринасяло по съществен начин за добруването на човек, със своите идеи и дела, които са възприети и поставени в основата на демократичните общества. Днес, все още, масонството…

Прочетете повече

Свободното зидарство

  Същност, историческо развитие, идеали и символи.   „Масонството, пише голямата френска енциклопедия, е филантропична институция, която си поставя за цел осъществяването на един идеал за обществен живот. Почиващ върху занаятчийските сдружения или братства от…

Прочетете повече

Степените на посвещението

    Висшите (високите) масонски степени се появяват през 18 век; всички те произлизат от шотландската система, която отначало се състои от двадесет и пет степени, после от тридесет и две и накрая, в зората…

Прочетете повече

За някои масонски символи

  Един от най-важните символи на нашата институция е Светлината. И наистина не случайно го откриваме във всички посвещенски действия на първа степен. Светлината е много стар символичен елемент, представляващ фундамента на много религии и…

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.