За масонството

Духовната страна на масонството

    Символизирани от Винкела и Пергела, духовността и духовното изграждане са съществени части от масонското наследство и наши основни цели като братство. Независимо от този факт е възможно някои хора включително и наши братя…

Прочетете повече

Масонските ценности

  Масонството, пише голямата френска енциклопедия, е филантропична институция, която си поставя за цел осъществяването на един идеал за обществен живот и поведение. Масонството е посвещенско общество, което си поставя за цел да даде на…

Прочетете повече

Масонството – свобода, власт и морал

  Уважаеми майсторе, скъпи братя, Напоследък в моето затихващо ежедневие, стари спомени и нови впечатления спохождат мислите и душата ми, като постепенно забавят устрема от набраната инерция през отминалите активни години, както е при стар…

Прочетете повече

За масонската символика

    В условията на съвременния огромен град ложата предлага на неговия безчислен мравуняк от самотни хора място, където всеки може да преоткрие себе си в добронамерена братска среда. Задълженията, ритуалите и символите помагат на…

Прочетете повече

За първичните и универсални символични степени

  Посвещението в трите символични масонски степени представлява,както е според древните мистерии, слънчевият кръговрат. Така новопокръстеният в първа степен представлява войника на Митра, баща на светлината, новопокръстеният във втора - калфата, е лъва на Митра,…

Прочетете повече

Посвещението

    Като дефиниция, колкото и да е трудно тя да се вмести в едни схематични граници, можем да определим посвещението като действие или серия от действия или церемонии, чрез които някой е получил достъп…

Прочетете повече

Ролята на масонството през XXI век. Традиция, етика, нови ценности

    Още от зараждането си масонството е допринасяло по съществен начин за добруването на човек, със своите идеи и дела, които са възприети и поставени в основата на демократичните общества. Днес, все още, масонството…

Прочетете повече

Свободното зидарство

  Същност, историческо развитие, идеали и символи.   „Масонството, пише голямата френска енциклопедия, е филантропична институция, която си поставя за цел осъществяването на един идеал за обществен живот. Почиващ върху занаятчийските сдружения или братства от…

Прочетете повече

Степените на посвещението

    Висшите (високите) масонски степени се появяват през 18 век; всички те произлизат от шотландската система, която отначало се състои от двадесет и пет степени, после от тридесет и две и накрая, в зората…

Прочетете повече

За някои масонски символи

  Един от най-важните символи на нашата институция е Светлината. И наистина не случайно го откриваме във всички посвещенски действия на първа степен. Светлината е много стар символичен елемент, представляващ фундамента на много религии и…

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.