Списание „Полет“, кн. 17, 1924 г.

Разработено от Creative Design Ltd.