Списаниe „Зидарски преглед“, кн. 10 г., 1924 г.

 

Разработено от Creative Design Ltd.