Д-р Константин Стоилов

 

Списание „Зидарски преглед“, кн. 4-5, 1925 г.

 

Разработено от Creative Design Ltd.