Сп. Полет 1923-1925 г.

Масонският печат в България до 1940 г.

Гордостта да бъдем масони. Извори от българското масонство.     В първия от тематичната поредица градежи „Гордостта да бъдем масони“, в търсене на изворите, подхранващи исконната гордост на българското масонство да бъде забележима брънка от…

Прочетете повече

Великата ложа на България, масонският печат и политическата обстановка

      Завършвайки прегледа на съдържанието на масонските печатни издания в годините на Третото българско масонство до неговата забрана през 1940 г.,  неизбежно стигаме до най-деликатния, все още и днес, въпрос за отношението на…

Прочетете повече

Списание „Полет“ – масонското списание за немасони

    Неусетно, и най-вече неочаквано, сякаш върху безшумните криле на совата, символ на мъдростта, списание „Полет“ долита при своите читатели през есента на 1923 г. Първият му брой излиза на 12 октомври. Също така,…

Прочетете повече

Списание „Полет“, кн. 1, 1923 г.

Прочетете повече

Списание „Полет“, кн. 2, 1923 г.

Прочетете повече

Списание „Полет“, кн. 3, 1923 г.

   

Прочетете повече

Списание „Полет“, кн. 4, 1923 г.

   

Прочетете повече

Списание „Полет“, кн. 5, 1923 г.

   

Прочетете повече

Списание „Полет“, кн. 6, 1923 г.

     

Прочетете повече

Списание „Полет“, кн. 7, 1923 г.

   

Прочетете повече

 
 
Разработено от Creative Design Ltd.