Списание „Заря“, кн. 10/1930 г.Разработено от Creative Design Ltd.