Списание „Полет“, кн. 8, 1923 г.

Разработено от Creative Design Ltd.