Списание „Полет“, кн. 25, 1924 г. – Удроу Уилсън

 

 

 

Разработено от Creative Design Ltd.