Списание „Полет“, кн. 2, 1923 г.

Разработено от Creative Design Ltd.