Списани„Зидарски преглед“, кн. 3, 1924 г.

Разработено от Creative Design Ltd.