Списание „Зидарски преглед“, кн. 2, 1924 г

Разработено от Creative Design Ltd.