Списание „Зидарски преглед“, кн. 1, 1924 г.

Разработено от Creative Design Ltd.