Списание „Полет“, кн. 13, 1923 г.

Разработено от Creative Design Ltd.