Списание „Полет“, кн. 12, 1923 г.

Разработено от Creative Design Ltd.