Списание „Мироглед“, кн. 1, 1922 г.

 

Списание „Мироглед“, издание на Възпитателния институт  на Великата ложа на България , излиза през 1922 -1923 г. под редакцията на Васил Узунов.

 

 

Вижте пълното съдържание на двугодишното течение на списание „Мироглед“ в Централната библиотека на БАН.

Разработено от Creative Design Ltd.