Списание „Зидарски преглед“, кн. 4, 1924 г.

Разработено от Creative Design Ltd.