Списание „Зидарски преглед“, кн. 5 и 6, 1924 г.

Разработено от Creative Design Ltd.