Ритуали в масонството

 

Ритуалите (1) представляват, най-общо казано, система от алегории, притчи, последователност на стъпки, знаци и т. нар. използвани за предаване на съдържанието на определена степен. Съществуват множество исторически утвърдили се ритуали за първите три степени на символичното масонство или още известно като „синьо масонство“.
Особен интерес представлява развитието на нещата в Kонтинентална Европа – Франция, Германия и Скандинавия където разпространението на масонството се съпътства с възникването на множество отделни или групирани символически и философски системи от степени. В началото същите са се формирали като допълнение, продължение или разширение на темите и/или символиката, характерни за символичното масонство. Постепенно с времето една част от тези степени са били обвързани с първите три – чирак, калфа и майстор масон, в резултат на коеторезултат, на което са се оформили завършени системи от степени или т. нар. обреди. Ордените (2) в масонството имат по-специфичен генезис – в редица случай тяхното възникване или „възраждане“ е на базата на съществували християнски или рицарски ордени. В периода от края на 18-ти и особено в началото на 19-ти век ордените и обредите постепенно придобиват видът си, който се е запазил и до днес със съответните степени и най-вече специфични и ясно формулирани и разписани ритуали за всяка степен!
Интересно обстоятелство е, че при инсталирането на Великата ложа на Лондон (3) е имало само две степени, без да се брои „майсторът“ на ложата. Едва в 1725 г., след преобразуването на Великата ложа на Лондон във Велика ложа на Англия се въвежда третата степен – „майстор масон“. С инсталирането на Великата ложа на Античните през 1751 г , със специфична структура на степените и използваните ритуали, фактически в Англия се утвърждават две масонски системи. При обединението през 1813 г. се подписва т. нар. обединителен договор (Articles of Union), където в член II е казано – „Декларира се и се указва, че чистото „старо“ масонство се състои от три степени и нито една повече, а именно тези на чирака, калфата и майстор масона, в т.ч. и Върховния орден на Светата Кралска арка“ (4).

 

Виж пълния текст на публикацията на страницата на ОВЛБ.

 

 

Михаил Димитров, Стар Велик оратор на ОВЛБ

Разработено от Creative Design Ltd.