Празника на книгата

 

Васил Узунов

 

Списание „Заря“, кн. 4/1929 г.

 

 

Разработено от Creative Design Ltd.