Масонско слово за всички

iliya_s200„Масонско слово за всички“ е забележителна извънцеремониална проява на ОВЛБ, свързана и съпътстваща ежегодно провежданите годишни общи събрания на Великата ложа в периода 2009 – 2014 година. Породила се по идея на Великия майстор на ОВЛБ по това време, брат Григорий Вазов, и продължена при Великия майстор брат Иван Сариев, тя е значителен личен принос на брат Илия Кожухаров, през неговите два мандата като Велик оратор на ОВЛБ.

Съпътстващо деловата работа на ръководния орган на ОВЛБ, „Масонско слово за всички“ отваря широко дверите на въображаемия в случая храм за чираците и калфите, които по пътя на своето духовно усъвършенстване и изграждане като масони все още не са усвоили Царственото изкуство до степен, позволяваща им да изкачат стъпалата, делящи ги от майсторската степен. Цел на проявата е огласяване на размисли, вплели мъдростта от вековете с актуални, преди всичко морални, аспекти на днешния ден, приобщаване към духовен размисъл на съпругите и децата на посветените в масонското братство. По този начин чрез „Масонско слово за всички“ семействата на братята са особено сполучливо запознавани с дълбоко интелектуалната и хуманна същност на масонството и неговата философия.

Това слово изпраща извън „защитените врати“ на храма мощно масонско послание в духа на завещаното ни от бащата на българското масонство брат Иван Ведър:
Франкмасонството има за цел – нравственото усъвършенстване на човека, а за средства – безспирно подобрение на неговото веществено и умствено състояние….Масонските храмове са отворени за преминаване на един висш живот, към който непосветеното общество трябва да се приготовлява постепенно….И затова то се явява като училище, дето се създават избраници, мъдреци и мислители, способни да създават избраници, мъдреци и мислители, способни да просветят своите братя“.
Всяко поредно издание е отпечатано като отделна брошура на български и английски и разпространявано заедно със списание „Зидарски преглед“…….

 

Вижте пълния текст на публикацията на страницата на ОВЛБ.

 

 

Разработено от Creative Design Ltd.