Масонски заповеди

 

 

 • Истинският култ се състои в добрите нрави и в практикуване на добродетелите.
 •  Казвай истината, практикувай справедливостта, мисли с правота.
 •  Радвай се в справедливост, гневи се против неправди и страдай без да се оплакваш. Бъди доволен всъде, от всичко и със всичко, ако това не е противно на честта.
 •  Избягвай свадите, предварвай хулите, покорявай се на разума.
 •  Оставай хората да говорят; слушай винаги гласът на твоята съвест; тя е твой съдия.
 •  Не съди с лекота делата на хората; хвали малко и укорявай още по-малко; мисли, че да съдиш право хората, трябва да проникваш в сърцата им и да проумяваш намеренията им.
 •  Говори въздържано с по-големите, предпазливо с твоите връстници, сърдечно с твоите приятели, кротко с малките, нежно с бедните.
 •  Подпомагай на бедните – всяка въздишка, която твоята коравина ще им изтръгне, ще бъде проклятие връз твоята глава.
 •  Обичай добрите, жали слабите, избягвай злите, но не мрази никого.
 •  Обичай ближния си.
 •  Действай спрямо хората тъй, както ти би искал да действат спрямо тебе.
 •  Не прави зло; прави добро.
 •  Прави добро от любов към самото добро.
 •  Чети и използвай, виж и подражавай, обмисляй и работи; отнасяй всичко към ползата на твоите братя; това е все едно, че работиш за себе си.
 •  Не ласкай никак брата си, това е предателство: ако твоят брат те ласкае, страхувай се да не те разврати.
 •  Ако ти се червиш от положението си, това е гордост; знай, че не е поста, който прави да уважават човека или той да се принизява, а начинът, по който той го заема.
 •  Уважавай странния пътник, помагай му, неговата личност е свещена за тебе.
 •  Уважавай жените; не злоупотребявай никога с тяхната слабост и по-скоро умри, нежели да ги безчестиш.
 •  Ако станеш баща, радвай се, но схвани важността на твоята мисия. Бъди за децата си верен защитник. Направи, щото до десетата си година детето да се страхува от тебе, до двайсетата да те обича, а до смъртта да те почита. До десетата година бъди му господар, до двайсетата – баща, до смъртта – приятел. Мисли повече, как да му дадеш добри принципи, отколкото добри маниери. Нека то ти дължи ясна правота, а не суетна елегантност; направи го по-скоро честен, нежели хитър човек.

 

Съобщава С. Н. К.

Сп. „Зидарски преглед“, кн. 1/ 1934 г.

 

Разработено от Creative Design Ltd.