Какво чувствам като масон

 

 

Когато мисля за масонството и защо станах масон, неминуемо стигам до масонската работа. Тя включва градежите, които ще осмислят голяма част от масонския ми живот. Силно се вълнувам от предстоящия! Той полага начало на осмисляне и изследване и затова го подбрах, така че да е в хармония с моята личност и да даде добра основа за бъдещата ми масонска работа. Съветвах се с много братя, имах различни идеи за една или друга насока на изследване. Все още търся моята „собствена” тема, която ще ме отличава от останалите. Предполагам, че това търсене ще е дълго и може би ще се налага да работя по различни теми. В момента обаче, все още съм под впечатлението от приемането ми в редиците на масонството, от посещенията на редовните сбирки на ложата, от срещите и контактите с братята. Тези впечатления ме подтикнаха да се опитам да обобщя как се чувствам като масон, промени ли се нещо свързано се мен, какво се промени и ред такива разсъждения, които бих искал да споделя с братята си.

 

Кой съм аз

Аз съм обикновен човек, технократ, затова и професията ми е инженер. Конкретната ми работа е във висшето образование като преподавател. Същевременно се занимавам и с научна и изследователска работа. Същността на работата ми предполага много размишления от най-общ характер за вселената, човека и бога. Докъде се простират човешките възможности, смисъла на човешкия живот, стремежа към съвършенство, връзката с бог и много други.

 

Желанието да бъда масон

В тази връзка преди много години чух и за масонството, за мистиката и тайнствеността, в която е забулено, за моралните и духовни ценности към които се стремят масоните. Научих, че към това братство може да се присъединиш само ако бъдеш поканен. Беше ми интересно, но честно да призная, тогава не съм посветил достатъчно време да се запозная подробно със историята на движението, мистичните символи и други. Знаех просто, че много велики мъже са били масони, че основните принципи са много прости и са свързани с любовта и добронамереността, помощта към всички нуждаещи се и търсенето на истина. Дадох си сметка, че за мен това са основни принципи. Така започнах и „тайничко” да се надявам, че един ден може би и аз ще бъда оценен, че съм „достоен” и ще бъда поканен. Сега виждам, че още тогава аз съм оценявал принадлежността към това общество много високо. Моментът на поканата дойде преди година и половина, много дълго след моето желание да се присъединя. След проведените срещи братята гаранти ме увериха, че ще бъда приет.

 

Промяната след приема

Деня на приема ще помня цял живот. Съзнателно не питах за подробности по процедурата. Беше ми казано, че е „по-специална” и трябва да се изживее. Така се отдадох на момента и винаги ще помня как влязох в храма с превръзка на очите – в тъмнина и как видях светлината вече като масон. Този ден през февруари 2013 г. е една от важните дати в моя живот. Тези дати в живота на човек не са много и си давам сметка, че считам датата на приема ми за една от тези важни дати. Сега се питам станах ли друг човек, какво се промени в мен след като официално вече съм масон? Аз съм същия човек, разбиранията ми са същите, кое е новото. От краткия ми опит мога да кажа, че видях моите братя от ложата, запознах се с много от тях, видях че те са достойни хора и се гордея че съм сред тях, че ме приеха да съм един от тях. Другото което си давам сметка пишейки тези редове, е че почувствах някаква нова отговорност. Отговорност но и гордост, че принадлежа на братството. Сега чувствам, че по никой начин не бива да петня името си, защото по някакъв начин това ще опетни и братството, в което са членували едни от най-великите умове и изтъкнати представители на обществото.

 

Общуване с братята и очакванията ми при контактите с тях

Принадлежността към братството ми дава възможности за контакти с братята. На ритуална работа преживявам отново момента на приемането ми, при приемане на нови братя и се опитвам да вникна в основните символики при работата, опитвам се да се отдам на мистиката при работата в храма и да почувствам нейното влияние върху мен. С братята от ложата основно общувам и на бялата маса след ритуална работа. Давам си сметка, че не съм търсил достатъчно силно много контакти, но на всяка среща съм чувствал топлина и честност в отношенията. С радост установих, че вижданията ми за живота са сходни с тези на братята, с които разговарям. Всички ми подадоха ръка в пътя ми като масон. Получих допълнителна литература, редовно получавам бюлетините, получавам отговори на въпросите ми за масонството и масонския живот и много други. Пишейки тези редове, се питам и за моите очаквания от братята масони. Какви очаквания съм имал? Дали те се оправдават? От краткия ми опит като масон мога да кажа, че срещнах много достойни хора. Всички те са заслужили уважение и респект в обществото. Гордея се че тези хора са мои братя.

 

Какво ми харесва и какво  ми липсва

Като продължавам да представям впечатленията и чувствата, които изпитвам след приемането ми за масон трябва да подчертая, че очакванията ми се оправдават. Харесва ми че съм член на братството, че съм член на една от първите ложи в България. Харесва ми, че мога да се срещам и общувам с хора които споделят моите ценности и помагат за развитието ми като личност. Все още обаче, не създавам достатъчно контакти. Не бих казал че ми липсват такива, но чувствам нужда от повече топлина.

 

Отношения в семейството  и след приема

Пишейки тези редове не би трябвало да пропусна и моето семейство и промени ли се нещо след приема ми като масон. Отново ще пиша как чувствам отношенията, защото те са във фокуса на това изложение. Моето семейство ме подкрепя изцяло и когато им казах, че съм поканен бяха горди заедно с мен. Това ме зарадва, защото знам и чувствам, че те намират избора ми за правилен. Съпругата ми е запозната с масонството. С нея не споделям конкретни подробности от ритуалната работа, но споделям впечатленията си. В нашите разговори за моя живот като масон, опитвам да дискутирам основните символики и принципи, с които съм запознат. Възгледите ни не са се променили и принадлежността към братството дава допълнително богатство в нашите отношения.

 

Моето най-общо виждане  за масонството

След почти година в братството моето виждане за масонството е обогатено. Преди да стана масон информация за масонството намирах само в литературата и интернет. Сега като масон имам възможност да дискутирам на всякакви теми с моите братя и знанията и впечатленията се обогатяват с тези контакти. Твърдя, че масонството е общество на свободни мъже, които поставят на преден план моралните и духовни ценности. То не е религия и поради същността си всеки вярващ може да бъде масон. Масонството изисква уважение към законите и за мен са се запечатали думите на майстора на ложата при откриване на ритуалната работа „Само закона ще ни направи свободни”.

 

Почти една година впечатления и очаквания

Като обобщение на моите чувства и впечатления след почти година в братството, още веднъж се убеждавам, че съм бил прав, когато описах мотивите си за влизане в братството, като стремеж към съвършенство. Това според мен е в основата на смисъла на човешкото съществуване. Винаги ме води търсенето на истината и желанието да се усъвършенствам, да помагам на другите. Следвайки тази насока аз мога да описвам още по-дълбоко моите чувства и впечатления, но считам че това е достатъчно. Още повече, този градеж не е конкретно свързан с масонска работа. С него се опитвам да кажа, че съм горд, че принадлежа на братството на свободните зидари. В следващите градежи ще се опитам да се задълбоча по-подробно в същностната масонска тематика.

Като член на братството вече знам и кои са моите братя и съм горд, че те ме приемат като такъв и чувствам тяхната любов. Както вече казах, имам отговорността, че принадлежа на това общество, което ме задължава да пазя авторитета му. Очаквам с нетърпение да продължа контактите с братята си в ритуалната работа и профанския живот. Чувствам че тези контакти още не са на желаното от мен ниво. Отчитам че това се дължи основно на мен, в много случаи на ангажираността ми , но очаквам бялата маса да продължи и извън вратите на храма.

 

Октомври 2013 г.

Градеж на брат  В. М., ложа „Сговор 92“

 

Разработено от Creative Design Ltd.